Binnenkort afsluiting Cramerlaan tijdens schoolspits

De gemeente heeft op vragen van de wijkcommissie opnieuw aangegeven dat de afsluiting van de Cramerlaan tijdens de schoolspits in de ochtend gerealiseerd gaat worden.
De vertraging van ruim een jaar is volgens de gemeente te wijten aan interne discussie met o.a. de politie over de effecten van een dergelijke afsluiting.

De leiding van de politie (dus niet de wijkagent!) twijfelde of er met de invoering van deze maatregel genoeg alternatieve parkeerruimte in de buurt van de school voor handen was, zodat bij een afsluiting tijdens de schoolspits de doorstroming van het verkeer op de Buitenweg zou kunnen worden gegarandeerd.

De uitkomst is dat de afsluiting nu bij wijze van proef gedurende een redelijke periode (aantal maanden) plaats gaat vinden. De afsluiting zal overigens niet voor bewoners van de Cramerlaan en medewerkers van beide scholen gaan gelden.

Op basis van de resultaten van die proef en een evaluatie met alle betrokkenen (omwonenden, scholen, wijkagent, wijkcommissie en gemeente) kan dan aansluitend tot een definitieve uitvoering van de afsluiting tijdens de schoolspits in de ochtend worden besloten.

 

Het wachten is nu op de planning van de gemeente om tot realisatie in de proefperiode over te gaan. Omwonenden en de scholen zullen hierover tijdig worden bericht door de gemeente in de vorm van o.a. een bij omwonenden huis aan huis verspreid wijkbericht.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/binnenkort-afsluiting-cramerlaan-tijdens-schoolspits/

Woon jij in Zandweg-Oostwaard? Neem een OV-dag!

Probeer het OV uit én ga voor leuke cadeaus, kortingen of loterijprijzen!
Ontvang €20,- voor je eerste OV-dagen.

Rij jij regelmatig met de auto in de spits op één van de drukste routes in provincie Utrecht en wil je het OV wel eens uitproberen? Meld je aan als deelnemer via de website en download de OV-dag app.

Door je OV-ritten te registeren met de app, spaar je automatisch voor punten. In de vakantieperiode of tijdens de daluren wordt je zelfs extra beloond. Zo spaar je al gauw iedere week weer een nieuw webshopartikel bij elkaar. De webshop is gevuld met gave cadeaus, kortingen bij winkels of kansen in de maandloterij. Waar ga jij voor?

Meld je nu aan via www.ovdag.nl en start met sparen!

Neem een OV-dag is een initiatief van Goedopweg. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de werkgevers in de regio (verenigd in de U15) samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Midden-Nederland.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/woon-jij-in-zandweg-oostwaard-neem-een-ov-dag/

Zes bewonersorganisaties werken samen in “Buren van de Zuilense Ring”

Zes bewonersorganisaties in Maarssen, waaronder ook de wijkcommissie Zandweg-Oostwaard, hebben hun krachten gebundeld in Buren van de Zuilense Ring. Directe aanleiding voor dit initiatief zijn de plannen van de gemeente Utrecht om de NRU – het Utrechtse deel van de provinciale weg N230, waarvan de Zuilense Ring ook deel uit maakt – te gaan vernieuwen.

Met de vernieuwing wil de gemeente Utrecht het verkeer op de doorgaande route van de A27 naar de A2 beter laten doorstromen en via die weg ook het verkeer in- en uit de stad beter kunnen afwikkelen. In de plannen verdwijnen de huidige verkeerspleinen en de verkeerslichten en in plaats daarvan komen ongelijkvloerse kruisingen. De gemeente Utrecht heeft hiervoor een budget van Rijk en provincie beschikbaar waarvoor op dit moment één tunnel en twee fly-overs kunnen worden aangelegd. De tunnel is gepland bij het Robert Kochplein en de fly-overs bij het Henri Dunantplein en het Ghandiplein.

Bewoners in Overvecht willen geen fly-overs, maar in plaats van alle drie de huidige verkeerspleinen een tunnel. Dit voorjaar hebben ze met succes bepleit dat de gemeente op zoek moet naar aanvullend budget om die tunnels te financieren.
Of de gemeente daarin slaagt is dus nog allerminst zeker.
Hoe dan ook zal de betere doorstroming op het Utrechtse deel van de N230 zal een toename van het verkeer tot gevolg hebben, ook op de Zuilense Ring. Prognoses spreken van een verdubbeling van het verkeer in de komende jaren en daarmee tot een forse toename van de overlast voor de bewoners van de wijken langs de weg.

Binnen het samenwerkingsverband Buren van de Zuilense Ring willen de zes Maarssense (Zandweg-Oostwaard, Op Buuren, Oud Zuilen, Maarseveen-Molenpolder, Boomstede en Bloemstede, de belangen van de bewoners uit hun wijken behartigen waar het gaat om de effecten van de toename van het verkeer op de Zuilense Ring.
Zij zullen daarom de komende tijd steeds vaker gezamenlijk als Buren van de Zuilense Ring naar buiten treden. In eerste instantie richten zij zich tot het gemeentebestuur van Stichtse Vecht, maar daarnaast ook tot de Provincie Utrecht, die als beheerder van de N230 verantwoordelijk is voor de weg.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Buren van de Zuilense Ring.

Voor informatie over de plannen van de gemeente Utrecht over de vernieuwing van de Noordelijke Randweg (NRU) kun je terecht op de gemeentelijke website

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/zes-bewonersorganisaties-werken-samen-in-buren-van-de-zuilense-ring/