Flinke opkomst tijdens bewonersbijeenkomst wijkcommissie

Met ruim 60 wijkbewoners en andere gegadigden was de opkomst tijdens de bewonersbijeenkomst van de wijkcommissie afgelopen  donderdagavond 23 november boven gemiddeld.
Wellicht waren het de aansprekende onderwerpen die bewoners hadden verleid om aanwezig te zijn en was er geen concurrentie van het voetbal . Hoe dan ook na afloop was Ronald Sies, voorzitter van de wijkcommissie en presentator van de avond, erg tevreden.

Met de presentatie van Harmen van der Meulen over o.a. de bomenkap in het Park Vechtenstein en  de Essentakstrefte in het Essenhakhoutgebied, werd de avond geopend.  In de presentatie stipte hij ook het groenonderhoud aan, waarvoor sinds januari dit jaar de gemeente een nieuwe groenaannemer heeft gecontracteerd en de presentatie van  Harmen eindigde met een uitleg over het melden van zaken met behulp van de mobiele telefoon aan de gemeente via de Fixi app.

Openbaar toegankelijke AED’s in de wijk
Een ander belangrijk item van de avond was het initiatief om in ieder geval één, maar wellicht meer openbaar toegankelijke AED’s in de wijk te realiseren.
Hoewel er op enkele plekken*) al een AED in de wijk beschikbaar is, zijn dat apparaten die alleen tijdens openingstijden beschikbaar zijn en dus niet 24 uur per dag en 7 dagen per week.

*) Er hangt een AED bij de huisartsenpraktijk van dokter Wennekes op de IJsvogel, bij Fysio Sport & Training ‘Vechtstede’ aan de Buitenweg en bij de kinderboerderij ‘Vechtse Hoeve’.

De wijkcommissie heeft op het initiatief van een van de wijkbewoners besloten om uit eigen middelen een openbaar toegankelijk AED apparaat aan te schaffen. De bijbehorende buitenkast wordt beschikbaar gesteld door de Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht.

Onderdeel van dit initiatief is het opleiden van voldoende zogenaamde Burgerhulpverleners. Dit zijn wijkbewoners die na hun opleiding met zo’n AED kunnen werken en daarmee potentieel het leven kunnen reden van familie, wijkbewoners of andere bezoekers van de wijk die een hartstilstand krijgen.
Meer informatie over de opleiding tot Burgerhulpverlener vindt je in dit bericht

Direct al een tweede AED
Tijdens de bewonersbijeenkomst werd door een recent in de wijk komen wonen nieuwe wijkbewoonster gemeld dat zij de in haar particuliere bezit zijnde AED ook als openbaar toegankelijke AED in de wijk beschikbaar wil stellen.
Naast het exemplaar dat de wijkcommissie zal aanschaffen zijn er binnenkort dus al twee AED apparaten 24/7 in de wijk voor handen.
Vanwege de omvang van de wijk zou een derde AED wenselijk zijn. Een peiling onder de aanwezige wijkbewoners wees uit dat er veel interesse bestaat om aan de aanschaf van een derde apparaat bij te dragen.

Wanneer je die die avond aanwezig was en een en ander nog eens terug wil lezen, vindt je hier de presentatie.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/flinke-opkomst-tijdens-bewonersbijeenkomst-wijkcommissie/

Bewonersorganisaties informeren gemeenteraad over stand van zaken vernieuwing NRU

Op dinsdagavond 19 september vindt een speciale ‘informatieve’ commissievergadering van de gemeenteraad plaats, waarbij wethouder van Verkeer Pieter de Groene (D66) en de gezamenlijke bewonersorganisaties “Buren van de Zuilense Ring“, de leden van de gemeenteraad informeren over de stand van zaken van het project “opwaardering Noordelijke Rondweg Utrecht (NRU)” en de gevolgen daarvan voor de Zuilense Ring en de bewoners van de Maarssense wijken langs die Zuilense Ring.

Ten behoeve van die bijeenkomst heeft de gemeente een memo gepubliceerd waarin zij stand van zaken weergeeft.

Voor belangstellenden is de bijeenkomst op 19 september a.s. bij te wonen op de publieke tribune van de vergaderruimte in Boom & Bosch, Markt 4 in Breukelen. Het onderwerp staat om 21.00 uur op de agenda van de gemeenteraad geprogrammeerd.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/bewonersorganisaties-informeren-gemeenteraad-over-stand-van-zaken-vernieuwing-nru/

Binnenkort afsluiting Cramerlaan tijdens schoolspits

De gemeente heeft op vragen van de wijkcommissie opnieuw aangegeven dat de afsluiting van de Cramerlaan tijdens de schoolspits in de ochtend gerealiseerd gaat worden.
De vertraging van ruim een jaar is volgens de gemeente te wijten aan interne discussie met o.a. de politie over de effecten van een dergelijke afsluiting.

De leiding van de politie (dus niet de wijkagent!) twijfelde of er met de invoering van deze maatregel genoeg alternatieve parkeerruimte in de buurt van de school voor handen was, zodat bij een afsluiting tijdens de schoolspits de doorstroming van het verkeer op de Buitenweg zou kunnen worden gegarandeerd.

De uitkomst is dat de afsluiting nu bij wijze van proef gedurende een redelijke periode (aantal maanden) plaats gaat vinden. De afsluiting zal overigens niet voor bewoners van de Cramerlaan en medewerkers van beide scholen gaan gelden.

Op basis van de resultaten van die proef en een evaluatie met alle betrokkenen (omwonenden, scholen, wijkagent, wijkcommissie en gemeente) kan dan aansluitend tot een definitieve uitvoering van de afsluiting tijdens de schoolspits in de ochtend worden besloten.

 

Het wachten is nu op de planning van de gemeente om tot realisatie in de proefperiode over te gaan. Omwonenden en de scholen zullen hierover tijdig worden bericht door de gemeente in de vorm van o.a. een bij omwonenden huis aan huis verspreid wijkbericht.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/binnenkort-afsluiting-cramerlaan-tijdens-schoolspits/