PMD afvalcontainers bij wijkingang Buitenweg gaan ondergronds en capaciteit wordt vergroot

De afgelopen weken was het voor veel wijkbewoners een doorn in het oog en vooral ook voor de direct omwonenden was het geen fraai gezicht die overvolle bovengrondse PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) containers bij de wijkingang aan de Buitenweg.
Vooral rondom het weekeinde puilden de containers uit en hingen er vaak plastic zakken aan of erger nog, lagen er los bij op de grond.

De wijkcommissie heeft hierover al vaker bij de gemeente aan de bel getrokken, maar met meer dan alleen het verhogen van de ophaalfrequentie was het probleem, dat voornamelijk rondom de weekeinden ontstond, niet opgelost.

Daar lijkt nu verandering in te gaan komen. Afgelopen week heeft de wethouder aan de gemeenteraad gemeld dat er o.a. voor onze wijk een oplossing voor dit probleem komt.

De twee bovengrondse containers voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) worden vervangen door twee ondergrondse containers voor PMD met meer capaciteit.

De containers zullen als de omstandigheden dat toelaten nog deze maand worden geïnstalleerd.

Nu maar hopen dat de grotere capaciteit van de containers ook het probleem oplost, want anders hebben we straks twee containers met een berg er naast.

In de brief aan de gemeenteraad schrijft de wethouder dat er ook meer aandacht zal worden gegeven aan de maandelijkse inzameling van het PMD afval. In onze wijk is dat vast op de 3e donderdag van de maand. Het afval kan dan ‘s morgens vroeg op de kliko-verzamelplaatsen in de wijk worden neergelegd en wordt dan in de loop van de dag met een inzamelvoertuig opgehaald.

Wil je meer weten over de inzameling van afval in de wijk? Kijk dan op de app van mijnafvalwijzer.nl die je ook op je mobiele telefoon kunt installeren.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/pmd-afvalcontainers-bij-wijkingang-buitenweg-gaan-ondergronds-en-capaciteit-wordt-vergroot/

Vanaf 8 januari proef met tijdelijke “geslotenverklaring”van Cramerlaan tijdens schoolspits in de ochtend

De gemeente heeft op de signalen van bewoners, van ons als wijkcommissie Zandweg-Oostwaard en van de politie (wijkagent) over de verkeerssituatie op de Buitenweg/Cramerlaan tijdens het brengen van schoolkinderen in de ochtenduren, besloten tot het houden van een proef om tijdens de ‘ochtendspits’ de Cramerlaan gesloten te verklaren voor motorvoertuigen (op meer dan twee wielen), uitgezonderd voor aanwonenden.

De proef met de zogenaamde “geslotenverklaring” start op maandag 8 januari 2018 en zal vier maanden duren.

Met een wijkbericht zijn de bewoners van de nabijgelegen woningen door de gemeente hierover geïnformeerd en via een brief aan de ouders van de leerlingen zijn de ouders ingelicht over de proef.
Het verspreidingsgebied van het door de gemeente verspreide wijkbericht is: Buitenweg 260-353, Cramerlaan 2-24, Fahrheuslaan 2-56 en Croocklaan 2-87.

In het wijkbericht en in de brief aan de ouders geeft de gemeente aan dat ze niet alleen wil informeren en maar de omwonenden en de ouders ook wil betrekken over hoe de situatie met elkaar veiliger gemaakt kan worden.

Geslotenverklaring Buitenweg vanaf nummer 300
De gemeente is voornemens – en heeft dit besproken met de belanghebbenden, zoals de scholen – om op de Buitenweg vanaf huisnummer 300 een  “geslotenverklaring” in te stellen. Deze “geslotenverklaring” geldt op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur – 08:30 uur voor motorvoertuigen (op meer dan twee wielen), uitgezonderd voor aanwonenden.
De gemeente geeft ook aan dit (tijdelijke) verbod zo spoedig mogelijk te willen instellen. Daarom is gekozen om begin januari volgend jaar te starten met een proef van vier maanden.
Onderstaande fotomontage geeft een indruk hoe de situatie er uit komt te zien.

Oproep aan ouders

De gemeente roept via de scholen de ouders op om hun kind(eren) zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te brengen. Om dit beter te faciliteren wordt het aantal fietsenrekken rond de scholen uitgebreid.
Voor de ouders die toch met de auto komen, zijn er diverse parkeermogelijkheden in de nabijheid van de scholen. De gemeente heeft vooruitlopend op dit besluit eerder ook al extra parkeervakken aangelegd op de Croocklaan. Op onderstaand kaartje zijn de parkeermogelijkheden weergegeven die binnen 200 meter van beide scholen liggen.

Vragen en opmerkingen
Als wijkcommissie stellen elke mening over dit voorgenomen besluit op prijs zodat we dit bij de evaluatie van de proef kunnen meenemen.
Graag ontvangen wij deze reacties per e-mail.

Vragen of opmerkingen aan het adres van de gemeente kun je richten aan: de heer Arens via telefoonnummer 0346-254319 of via e-mail 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/vanaf-8-januari-proef-met-tijdelijke-geslotenverklaringvan-cramerlaan-tijdens-schoolspits-in-de-ochtend/

Alarmering ‘Hartslagnu’.

Op donderdagmorgen 14-12-2017 om 08:14 uur werden een aantal bewoners van Zandweg-Oostwaard opgeschrikt door een alarmering van de ‘Hartslagnu’app. Voor velen de eerste keer dat zij gevraagd werden om te assisteren bij een reanimatie. Bij een reanimatie in de buurt, kan door de centraalpost ambulance (CPA) een beroep worden gedaan op ‘burgerhulpverleners’.  In dit geval bevond het slachtoffer zich in de wijk Opbuuren en  dus net iets te ver voor burgerhulpverleners van Zandweg-Oostwaard. In totaal worden rond de 30 beschikbare burgerhulpverleners gealarmeerd,  deels om te gaan reanimeren, deels om een AED op te halen.  Ook de politie was ten tijde van het alarmeren vrijwel direct ter plaatse met een aed. Hoe de toestand van het slachtoffer is, is nog onbekend.

Kun jij al reanimeren in geval dat je buurman/vrouw onwel wordt?
Aankomende maandag is voorlopig de laatste opleidingsavond om opgeleid te worden te AED-bedienaar. Kosten bedragen €45,- en worden veelal vergoedt door de zorgverzekeraar. Opgeven kan nog tot vrijdag, (15-12) door dit formulier in te vullen. Overigens ben je niet verplicht om je aan te melden voor de app….maar verstandig is het natuurlijk wel..

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/alarmering-hartslagnu/