Aannemer kapt te veel bomen bij De Merenhoef

‘Kaalslag’ bij het bouwrijp maken van de omgeving Merenhoef (c) FotoRoNo

Vorige week is een begin gemaakt met de ‘transformatie’ van de locatie van Woonzorgcentrum De Merenhoef naar Merenpark.
Bij het bouwrijp maken van de ondergrond  voor de eerste fase van de bouwactiviteiten heeft de aannemer afgelopen week  alle bomen verwijderd in het plantsoen parallel aan bushaltes op de Dr. Plesmanlaan, tegenover de woningen aan de Vechtensteinlaan.

Te veel bomen gekapt
Bij de werkzaamheden van het bouwrijp maken zijn ook een aantal bomen gesneuveld die niet gekapt hadden mogen worden. Na signalen daarover uit de omgeving aan de gemeente, is de projectontwikkelaar hierover aangesproken door de gemeente.

Excuses en belofte fout te herstellen door aanplant nieuwe bomen
De projectontwikkelaar heeft  in een bericht aan o.a. de omwonenden toegegeven dat er een fout is gemaakt en heeft hiervoor excuses aangeboden en de toezegging gedaan dat zij die fout zullen herstellen.

In het bouwplan is aan de Dr. Plesmanlaan is aan de zijde van Merenhoef een regelmatig ritme van eikenbomen voorzien.  Een deel van de bestaande eikenbomen zou hier in opgenomen worden en mochten dus niet worden gekapt. De projectontwikkelaar heeft nu  dus beloofd dat er (nieuwe) eikenbomen zullen worden  geplant aan het einde van de bouwactiviteiten van fase 1 van het bouwplan.

Eikenbomen aan de Dr. Plesmanlaan worden opnieuw geplant na fase 1 van de bouw          (c) Koolstof

Het plan voor Merenpark is een initiatief van projectontwikkelaar Koolstof uit Woerden. Samen met de gemeente heeft de ontwikkelaar met de gemeente en onder meer het Leger des Heils (eigenaar van de Merenhoef) de afgelopen tijd plannen gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie waar het huidige woonzorgcentrum Merenhoef onderdeel van wordt.

De gehele ontwikkeling bestaat uit het bouwen van 92 woningen onderverdeeld in vijf verschillende gebouwen die op het terrein van de Merenhoef komen te staan.

De vijf nieuwe  appartementengebouwen rondom het woonzorgcentrum Merenhoef      (c) Koolstof

In de afgelopen periode zijn bewoners uit de omgeving van De Merenhoef en ook de wijkcommissie in een klankbordgroep samen met de projectontwikkelaar en de gemeente,  geïnformeerd over de bouwplannen .

Voor meer informatie over de bouwplannen voor Merenpark klik je hier of hier.

 

  •  
  •  

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/aannemer-kapt-te-veel-bomen-bij-de-merenhoef/

Politiek Café in Zandweg Oostwaard: Opnieuw verkiezingsdebat met lokale politici Stichtse Vecht

De uitnodigingen zijn uit en inmiddels hebben bijna alle politieke partijen die in de gemeente Stichtse Vecht deelnemen aan de verkiezing voor de gemeenteraad op 21 maart 2018, hun lijsttrekkers aangemeld voor deelname aan het Politiek Café dat de wijkcommissie in navolging van 2010 en 2014 op woensdagavond 21 februari in Zandwg-Oostwaard organiseert. 

Debatteren over actuele thema’s in Stichtse Vecht die oook Zandweg-Oostwaard raken
In het Politiek Café wordt door kandidaat gemeenteraadsleden  gedebatteerd over tevoren aangegeven thema’s.
Hoewel de thema’s vrijwel allemaal directe raakvlakken hebben met de wijk Zandweg- Oostwaard, zullen de debatten over de ‘volle breedte’ van de gemeente Stichtse Vecht gevoerd kunnen worden. Daarmee is het voor elke deelnemende partij interessant om aan de debatten van dit Politiek Café deel te nemen.

Debatteren over eigen thema
Om partijen de kans te geven ook een debat te voeren over een van de speerpunten uit hun eigen verkiezingsprogramma, mogen zij vooraf ook een eigen debatthema opgeven. Als organisatie zullen we uit de ingezonden thema’s een selectie maken en op de avond zelf bekend maken over welk (meest aansprekende) ‘ingezonden’ thema die avond als vijfde thema gedebatteerd zal worden.

Actuele thema’s in Stichtse Vecht
Om de politieke partijen in staat te stellen zich goed voor te bereiden op de debatten zijn evenals de vorige keer een viertal debatthema’s voor het Politiek Café gekozen. Het vijfde debatthema wordt gekozen uit de door de deelnemende partijen zelf ingediende thema’s.

Tijdens het op 21 februari 2018 geplande Politiek Café zal kunnen worden gedebatteerd over de volgende thema’s:

  • Mobiliteit, bereikbaarheid en milieu-effecten
  • Duurzaamheid in Stichtse Vecht
  • De toekomst van gebiedsgericht werken
  • Stichtse Vecht, een groene gemeente?

Lijsttrekker of andere kandidaat raadsleden
Bij het debat over elk thema mogen partijen zelf bepalen of zij hun lijsttrekker of een kandidaat op de lijst die meer gespecialiseerd is in dat thema, het debat laten voeren. Voorwaarde is dat alle aan de debatten deelnemende politici als kandidaat op de kieslijst van hun partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 moeten staan.

Animo van partijen voor deelname bepalend voor doorgaan Politiek Café
Op basis van de respons die we van de uitgenodigde partijen ontvangen, zullen we  uiterlijk 30 januari a.s. het definitieve besluit nemen of het Politieke Café in Zandweg-Oostwaard voor de derde keer in successie doorgang kan vinden.
Via deze website publiceren we dus binnenkort nadere informatie over de definitieve thema’s en de verdere gang van zaken op 21 februari.

Lokale media ook uitgenodigd
De (lokale) media ontvangen een uitnodiging om de debatten te verslaan. Reden genoeg dus voor alle politieke partijen deel te nemen aan dit Politiek Café om zich zo in de aanloop naar de verkiezingen te profileren.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/politiek-cafe-in-zandweg-oostwaard-opnieuw-verkiezingsdebat-met-lokale-politici-stichtse-vecht/

PMD afvalcontainers bij wijkingang Buitenweg gaan ondergronds en capaciteit wordt vergroot

De afgelopen weken was het voor veel wijkbewoners een doorn in het oog en vooral ook voor de direct omwonenden was het geen fraai gezicht die overvolle bovengrondse PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) containers bij de wijkingang aan de Buitenweg.
Vooral rondom het weekeinde puilden de containers uit en hingen er vaak plastic zakken aan of erger nog, lagen er los bij op de grond.

De wijkcommissie heeft hierover al vaker bij de gemeente aan de bel getrokken, maar met meer dan alleen het verhogen van de ophaalfrequentie was het probleem, dat voornamelijk rondom de weekeinden ontstond, niet opgelost.

Daar lijkt nu verandering in te gaan komen. Afgelopen week heeft de wethouder aan de gemeenteraad gemeld dat er o.a. voor onze wijk een oplossing voor dit probleem komt.

De twee bovengrondse containers voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) worden vervangen door twee ondergrondse containers voor PMD met meer capaciteit.

De containers zullen als de omstandigheden dat toelaten nog deze maand worden geïnstalleerd.

Nu maar hopen dat de grotere capaciteit van de containers ook het probleem oplost, want anders hebben we straks twee containers met een berg er naast.

In de brief aan de gemeenteraad schrijft de wethouder dat er ook meer aandacht zal worden gegeven aan de maandelijkse inzameling van het PMD afval. In onze wijk is dat vast op de 3e donderdag van de maand. Het afval kan dan ‘s morgens vroeg op de kliko-verzamelplaatsen in de wijk worden neergelegd en wordt dan in de loop van de dag met een inzamelvoertuig opgehaald.

Wil je meer weten over de inzameling van afval in de wijk? Kijk dan op de app van mijnafvalwijzer.nl die je ook op je mobiele telefoon kunt installeren.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/pmd-afvalcontainers-bij-wijkingang-buitenweg-gaan-ondergronds-en-capaciteit-wordt-vergroot/