Informatiebijeenkomst provincie over de Zuilense Ring en de gezondheidsrisico’s voor omwonenden

Laat blijken dat u uw gezondheid van belang vindt door u over de gezondheidsrisico’s in uw woonomgeving te laten informeren tijdens de speciale informatiebijeenkomst van de provincie over de Zuilense Ring op maandagavond 5 maart in De Glazen Ruimte in Maarssen.

Als wijkcommissie Zandweg-Oostwaard werken we sinds vorig jaar nauw samen met 5 andere bewonersgroepen langs de Zuilense Ring in Maarssen in het collectief Buren van de Zuilense Ring.
Wij vinden het van groot belang dat zoveel mogelijk bewoners uit het gebied langs de Zuilense Ring deze bijeenkomst bijwonen. Het gaat immers om serieuze risico’s voor uw gezondheid en die van uw kinderen, in uw eigen woonomgeving!

Laat de provincie die avond zien dat u vindt dat er niet gespeeld mag worden met uw gezondheid!

Samen met u kunnen we nu de verantwoordelijke bestuurders laten zien dat onze gezondheid serieus genomen moet worden!

Kijk voor meer informatie op de website www.burenvandezuilensering.nl of ga rechtstreeks via deze link  naar de informatie over de bijeenkomst.

We rekenen erop dat veel bewoners rond de Zuilense Ring op 5 maart aanwezig zullen zijn.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/informatiebijeenkomst-provincie-over-de-zuilense-ring-en-de-gezondheidsrisicos-voor-omwonenden/

Na turbulente week gaat Politiek Café Zandweg-Oostwaard toch ‘gewoon’ door

Dat was wel een erg  turbulente week in de politieke van Stichtse Vecht. Afgelopen vrijdagavond heeft wethouder Pieter de Groene tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad zijn ontslag ingediend. De Groene kwam tot dat besluit na een rapport over een onderzoek vanwege “de schijn van belangenverstrengeling”. 

De week begon toen De Groene’s partij (D66) besloot om niet deel te nemen aan de komende raadsverkiezing in Stichtse Vecht op 21 maart. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen vrijdag ontstond ook nog een scheuring binnen de partij van De Groene, waar het al langer intern rommelde met onder andere hun tweede wethouder die plots van de kandidatenlijst bleek te moeten verdwijnen.

de partijen in de raad waren vrijdagavond vrijwel unaniem in hun oordeel over dat dit voor de geloofwaardigheid van de politiek in Stichtse Vecht een heel slechte week was.

Politiek Café gaat ‘gewoon’ door
Vanwege deze situatie leek het er even op dat het Politiek Café in Zandweg-Oostwaard in gevaar zou kunnen komen. Maar gelukkig kunnen we melden dat nu de meeste rook in de politieke arena opgetrokken lijkt,  er bij alle deelnemende partijen behoefte bestaat om met een nieuw te kiezen gemeenteraad deze toch wel beschamende bladzijde om te slaan en aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.
Woensdagavond 21 februari gaat het door de wijkcommissie georganiseerde Politiek Café in Zandweg-Oostwaard ‘gewoon’ door. Precies 4 weken vóór de verkiezingsdatum zullen de kandidaat raadsleden tijdens deze debatavond om de gunst van hun kiezers strijden.

Alle partijen nemen deel aan debatavond
Alle 12 politieke partijen die aan de verkiezing in Stichtse Vecht deelnemen, zijn die avond aanwezig. Onder hen dus ook de twee ‘nieuwkomers’ van de Partij voor de Vrijheid (PVV) en de Libertarische Partij (LP).
Aan de hand van een aantal thema‘s en stellingen debatteren de vertegenwoordigers van de diverse partijen met elkaar en zullen ze hun standpunten en die van hun partij naar voren brengen.
Je kunt  tijdens deze avond dus voor jezelf bepalen wie jouw stem straks in de gemeenteraad van Stichtse Vecht moet gaan vertegenwoordigen.

Het Politiek Café in Zandweg-Oostwaard vindt plaats in de centrale ruimte van Palet Wereldkidz aan de Buitenweg (ingang via de speelplaats aan de achterzijde van het gebouw).
De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/na-turbulente-week-gaat-politiek-cafe-zandweg-oostwaard-toch-gewoon-door/

Gemeente gaat nieuwe kabelbaan plaatsen in speellocatie IJsvogel

Straks weer heerlijk spelen op de kabelbaan

Veel kinderen en sommige oplettende ouders missen hem al een tijdje: de kabelbaan van de speellocatie aan de IJsvogel.  De gemeente heeft de kabelbaan vanwege mogelijke veiligheidsrisico’s  onlangs weggehaald.

Deze week kregen we bericht dat de gemeente verwacht dat er in de 2e week van maart een nieuwe kabelbaan teruggeplaatst kan worden op de ‘oude’ plek .

Er wordt nog een voorbehoud gemaakt in verband met mogelijke hoge grondwaterstand. Voor de plaatsing moet namelijk meer dan een meter diep gegraven kunnen worden.

Begin maart zal er worden gecheckt of de kabelbaan kan worden geplaatst en wordt definitief besloten wanneer de  definitieve  kabelbaan definitief zal terugkeren.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/gemeente-gaat-nieuwe-kabelbaan-in-plaatsen-in-speellocatie-ijsvogel/