Provincie past vervoerplan aan

Buslijn voorlopig nog één jaar door de wijk

De Provincie heeft naar aanleiding de ontvangen (veelal negatieve) reacties uit Stichtse Vecht op de eerste versie van het U-OV vervoerplan 2020, aan U-OV gevraagd om samen met Syntus Utrecht een nieuw voorstel voor Stichtse Vecht uit te werken.

Aanpassingen in definitieve Vervoerplan U-OV 2020
In de definitieve versie van het Vervoerplan U-OV 2020, dat op 17 september door de Provincie is vastgesteld, blijkt dat U-OV en Syntus een gezamenlijke route gaan rijden tussen Maarssen en Utrecht. Dat biedt volgens de Provincie meer reismogelijkheden voor inwoners van Maarssen Dorp.

Buslijn 5 wordt nieuwe lijn 12
De huidige buslijn 5 wordt “omgenummerd” in lijn 12 en gaat in 2020 met aangepaste frequentie (hafuurdienst en in de avonduren en op zondag een uurdienst) een route rijden tussen Maarssen en Utrecht CS, door Zandweg-Oostwaard. Daarmee verdwijnt in ieder geval in 2020 deze buslijn van en naar Utrecht CS niet uit de wijk. Maar daarmee is mogelijke verdwijning van de buslijn door onze wijk niet van tafel. Deze busroute wordt, aldus de Provincie, in het vervoerplan 2021 heroverwogen. Er is tegen die tijd meer bekend over lokale ervaringen met U-flex en de nieuwe te ontwikkelen halte Sweserengseweg voor de lijnen 32 en 120.

Huidige buslijn 5 verandert van lijnnummer en ook van route
Onderdeel van het definitieve vervoerplan is dat de huidige buslijn 5 als lijn 12 in 2020 nog door Zandweg-Oostwaard blijft rijden, maar dan met een lagere frequentie (halfuurdienst en in de avonduren en op zondag een uurdienst). Een tweede belangrijke wijziging van deze lijn 12 is dat deze bus naar Utrecht CS rijdt via de Norbruislaan, Prins Bernhardlaan, Marnixlaan, Cartesiusweg en Vleutenseweg. Op die manier komt deze lijn dus niet meer via de Jacobsstraat en het Vredenburg bij het station Utrecht CS.

Combinatie van lijnen 120 en nieuwe lijn 12 gedeeltelijk door Maarssen Dorp
De Syntus buslijn 120 (Amsterdam – Utrecht v.v.) krijgt – komende vanuit Breukelen – in Maarssen-Dorp een aangepaste route. Vanaf half december rijdt lijn 120 gedeeltelijk door Maarssen-Dorp en niet meer over de Straatweg, maar vanaf de halte “Maarssen driesprong”, via de Binnenweg en de Huis ten Boschstraat naar de halte Maarsseveensevaart bij De Merenhoef. Van daaruit rijdt de bus dan over de Sweserengseweg, Zandweg-Oostwaard voorbij en rijdt naar Op Buuren). Vanaf Oud Zuilen pikt de lijn 120 dan de route van de nieuwe lijn12 op naar Utrecht CS.

Buslijn in en door Zandweg-Oostwaard in de toekomst zeker nog geen uitgemaakte zaak
Provincie zegt met de aanpassing van het Vervoerplan tegemoet te zijn gekomen aan wensen gemeente Stichtse Vecht en bewoners/reizigers in Maarssen.
Zo blijkt het een wens van gemeente Stichtse Vecht om het aantal busbewegingen door het centrum te verminderen.
Reizigers uit Maarssen-Dorp hebben volgens de Provincie met de voorgestelde wijzigingen van het Vervoerplan 2020 straks de keuze om gebruik te blijven maken van bestaande haltes in het dorp of gebruik te maken van halte Maarsseveensevaart, die net buiten het centrum ligt. Deze halte wordt in de spits met een hogere frequentie bediend dan op dit moment.
Naar aanleiding van de consultatiereacties zegt de Provincie met de dienstregeling 2020 nu gekozen te hebben voor twee verschillende routes tussen halte Maarsseveensevaart en Op Buuren:

Optie 1: Buslijn 120
De snelle route over de Sweserengseweg, die voor reizigers uit Maarssen-Dorp een reistijdwinst oplevert van 4 minuten per rit.
Met een nieuw te ontwikkelen centrale halte Sweserengseweg voor lijn 120 en buslijn 32 naar Utrecht Science Park, zal in de toekomst ook de oostkant van Zandweg-Oostwaard worden bediend.

Optie 2: Buslijn 12
Aanvullend op lijn 120 zal deze lijn de route van en naar Utrecht CS rijden en in 2020 nog door Zandweg-Oostwaard rijden met een halfuurdienst. Deze ‘ontsluitende’ busroute door Zandweg-Oostwaard wordt in vervoerplan 2021 heroverwogen. Dan is tegen die tijd ook meer bekend over de lokale ervaringen met U-flex en de nieuwe centrale halte op de Sweserengseweg nabij de wijkingang aan de oostkant van Zandweg-Oostwaard.

U-flex
Wanneer na 2020 bij de heroverweging voor het vervoerplan 2021 geconcludeerd wordt dat de bus uit de wijk zou moeten verdwijnen, is voor bewoners van onze wijk het zogenaamde U-flex concept volgens de provincie een mogelijk alternatief.

Wat is U-flex?
U-flex is een flexibel vervoerconcept waarbij reizigers van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat kriskras kunnen reizen tussen haltes in een vast gebied. U-flex iseen vervanger voor een aantal laagfrequente vaste buslijnen.

U-flex heeft volgens U-OV een aantal voordelen ten opzichte van de bestaande belbusoplossingen. Zo volgt U-flex geen vaste route en kent U-flex geen vaste vertrektijden. Hierdoor is het mogelijk om op elk gewenst moment een rit te boeken tussen twee willekeurige haltes in een vooraf vastgesteld gebied. Daarnaast is het mogelijk extra haltes aan het U-flex gebied toe te voegen waardoor kleine kernen of gebieden die nu (op sommige momenten) niet door ander openbaar vervoer worden bediend, toch dagelijks en de hele dag bereikbaar worden.

Voor het gebruik van U-flex betaald de reiziger met de OV-chipkaart. Abonnementhouders en studenten met een OV-jaarkaart kunnen gratis gebruik maken van U-flex. Voor reizigers zonder abonnement geldt een vaste ritprijs.

Een rit met U-flex kan telefonisch of met een speciale App op de mobiele telefoon (de Turnn app) worden geboekt.

Ervaringen met U-flex
Uit een eerste evaluatie blijken de ervaringen met het U-flex concept positief. In Houten, waar U-OV in maart 2019 met U-flex van start is gegaan, zouden reizigers erg enthousiast zijn over dit concept.

Met ingang van medio 2020 zal U-OV dit U-flex concept in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht ook worden geïntroduceerd als alternatief voor de gebruikers van de huidige lijn 13 (de verbinding tussen Station Maarssen, Maarsse-Dorp via het buitengebied ten zuiden van de Maarsseveenseplas naar Overvecht). Deze lijn gaat namelijk verdwijnen wegens onvoldoende aantallen reizigers.

Voor meer informatie over het Vervoerplan 2020 kun je via onderstaande links terecht op:

De website van de Provincie: klik hier.

De website van U-OV: klik hier.

Het definitieve U-OV Vervoerplan 2020 kun je door hier te klikken downloaden.

Het Vervoerplan 2020 van Syntus Utrecht kun je door hier te klikken downloaden.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/provincie-past-vervoerplan-aan-bus-nog-een-jaar-door-de-wijk/

Zondagmiddag 14 juli ‘andere’ sporten op het Cramerplein

Deze zomer ligt het kunstgrasveld op het speelplein aan de Cramerlaan in Zandweg-Oostwaard er al weer drie jaar. Na een geslaagde crowdfunding actie onder leiding van de wijkcommissie en met financiële steun van de gemeente werd het ‘gras’veld op het plein vervangen door een echt kunstgrasveld en kon het aan het einde van de zomer van 2016 in gebruik genomen worden. Sindsdien maken wijkbewoners, de scholen en de BSO’s vrijwel dagelijks met veel plezier gebruik van het veld.

Bij de ingebruikname beloofde de wijkcommissie regelmatig een activiteit op het speelplein en het kunstgrasveld te organiseren. Dit keer heeft de wijkcommissie daarvoor de handen ineen geslagen met de Young Leadersz van Jeugd-Punt. Dat heeft er toe geleid dat op zondagmiddag 14 juli er een sportmiddag voor de jeugd en jongeren zal plaatsvinden. Een sportmiddag met ‘andere’ sporten.

Young Leaderz
Young Leaderz zijn jongeren die begin dit jaar via jongerenwerk Jeugd-Punt een training hebben gevolgd van 10 trainingsbijeenkomsten waarin ze tools aangereikt hebben gekregen waarmee ze geleerd hebben om op een goede manier activiteiten te organiseren.Om het geleerde in de praktijk te brengen helpen ze deze zomer mee om een sportmiddag in Zandweg-Oostwaard te organiseren.

‘Andere’ sporten
Natuurlijk wordt er op het kunstgrasveld door het hele jaar gevoetbald en gehockeyd. Maar het plein en het veld lenen zich ook prima voor andere sporten Zo kunnen de deelnemers op zondagmiddag 14 juli deelnemen aan o.a. Bossaball, dartvoetbal en basketbal. Bossball is een spectaculaire sport die je wellicht nog niet kent en daarom is er ook een demonstratieteam uitgenodigd die je laat zien hoe leuk die sport is!
Aan de jongste jeugd is ook gedacht. Speciaal voor hen is er een springkussen en een kleine stormbaan waarop ze zich (onder toezicht van hun ouders!) die middag uit kunnen leven!

gratis sportbidon voor de
deelnemers

Gratis sportbidon voor de deelnemers
Vlak voor de zomervakantie rekenen we natuurlijk op lekker warm weer en daarom is er voor de eerste 250 deelnemers een gratis sportbidon beschikbaar. Die bidon kunnen ze tijdens het sporten vullen met vers leidingwater uit het watertappunt op het plein.

Cramerlaan afgesloten voor autoverkeer
Kom op zondagmiddag 14 juli wel lopend of met de fiets naar het speelplein, want de Cramerlaan is, net als tijdens de schoolspits, afgesloten voor het autoverkeer (uitgezonderd voor aanwonenden).

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/zondagmiddag-14-juli-andere-sporten-op-het-cramerplein/

Gemeente reageert op brief wijkcommissie en op vragen uit de gemeenteraad

Naar aanleiding van de plannen om de bus uit de wijk te laten verdwijnen, heeft de wijkcommissie op 4 juni jongstleden een brief geschreven aan verkeerswethouder Jeroen Willem Klomps en contact opgenomen met diverse partijen in de gemeenteraad.

In die brief bieden we onder meer aan om namens de bewoners van Zandweg-Oostwaard betrokken te worden bij het bespreken van eventuele mogelijke alternatieven voor het voorliggende Vervoerplan, indien er onverhoopt toch een verandering in de lijnvoering, route of frequentie moet worden doorgevoerd.

Deze week ontvingen wij een reactie namens de wethouder.

In de reactie geeft de gemeente aan dat niet zij, maar de provincie verantwoordelijk is (“bevoegd gezag”) voor het openbaar vervoersplan en dat de gemeente hierbij “geen formele positie in het proces”heeft. De gemeente adviseert dan ook om op het vervoersplan te reageren “naar de vervoerder die een ieder oproept zijn mening te geven om zodoende goede voorstellen te maken en naar de provincie Utrecht die uiteindelijk moet beslissen.”

De gemeente geeft weliswaar aan dat hun analyse en reactie op het plan grotendeels overeen komt met die van ons, maar dat ze daarnaast “ook positieve elementen in de voorstellen” ziet (!?!)

Tot slot wordt in de reactie gemeld dat de wethouder namens het college de analyse en reactie op het plan namens de gemeente Stichtse Vecht “voor het voetlicht te brengen bij de contactmomenten die zij heeft met de provincie. Dat zal de komende weken zijn beslag krijgen.”

Onzeker dus waar dit toe zal leiden, zo taxeert de wijkcommissie de reactie van de gemeente.

Ronald van Liempdt
(foto:gem.Stichtse Vecht)

In de gemeenteraad zijn er namens zijn partij Lokaal Liberaal door mede-wijkbewoner en gemeenteraadslid van deze partij, Ronald van Liempdt, schriftelijke vragen aan de wethouder gesteld.
De antwoorden namens de wethouder op de vragen van Van Liempdt kregen we ook deze week toegestuurd.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/gemeente-reageert-op-brief-wijkcommissie-en-op-vragen-uit-de-gemeenteraad/