Wie zijn wij

Wijkcommissie Zandweg-Oostwaard,
Wie zijn we en wat doen we ?

Wijkcommissie Zandweg-Oostwaard bestaat uit een bestuur van drie leden, een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Volgens de gemeente zijn wijkcommissies de ogen en oren van de wijk. In die rol kaarten we probleemsituaties of misstanden bij de gemeente aan of komen met verbeterplannen die we bij de gemeente aanhangig maken.
We doen dat in samenspraak met de wijkbewoners, want zonder de wijkbewoners geen wijkcommissie.
Eigenlijk zijn de wijkbewoners op hun beurt zo de ogen en oren van de wijkcommissie. Zij signaleren zaken en wij zoeken samen met hun de weg naar en binnen de gemeente om als dat nodig is uitvoering te geven aan ideeën. Feitelijk zijn we dus als bestuur van de wijkcommissie de ‘faciliteerders’ van grote en kleinere projecten in de wijk die we samen met de bewoners graag gerealiseerd willen zien.

Voorbeeldprojecten:

  • bewegwijzering doorgaande fietsroute door de wijk
  • inrichting schoolzone
  • handhaving 30 km in de wijk
  • organisatie wijkactiviteit (vrijmarkt, skateparade)
  • jaarlijkse kerstboom bij wijkentree
  • crowdfunding campagne voor het kunstgrasveld op het speelplein Cramerlaan
  • meedenken over het groen en het onderhoud van het groen in de wijk
  • geluidsoverlast langs de Sweserengseweg
  • (onderhoud van) speelvoorzieningen en -toestellen in de wijk.

Naast projecten zijn we als wijkcommissie ook betrokken bij de organisatie van het signaleringsteam in de wijk en hebben we als wijkcommissie een voortdurende ‘vinger aan de pols’ bij de ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring. Samen met andere wijkcommissies binnen de gemeente proberen we voortdurend het belang van het leefmilieu, de bereikbaarheid van en de veiligheid in onze directe woonomgeving bij onze gemeente, buurgemeente Utrecht en de provincie Utrecht onder de aandacht te brengen.

Het contact tussen wijkcommissie en wijkbewoners loopt onder meer via de website van Zandweg-Oostwaard , via de nieuwsbrieven,  maar ook via de buurtapp Nextdoor.
Verder organiseren we minimaal één keer per jaar een bewonersbijeenkomst en we ontmoeten wijkbewoners tijdens bewonersoverleggen die we rondom specifieke onderwerpen/projecten organiseren.

Natuurlijk zijn we als wijkcommissie ook via email (info@zandweg-oostwaard.nl) te bereiken.

(vacature)
secretaris

Ron Noordenbos,
penningmeester


Ronald Sies,
voorzitter

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.zandweg-oostwaard.nl/wie-zijn-wij/