Zorgen over toenemende verkeersdruk op de Sweserengseweg

Toenemende verkeersdruk op de Sweserengseweg

Omwonenden in onze wijk langs de Sweserengseweg ervaren al jaren dat het verkeer op de weg steeds verder toeneemt.
Door de plannen van de gemeente voor de uitbreiding van de wijk Zogwetering op de locatie van het huidige afvalscheidingsstation op de Diependaalsedijk en de woningbouw op de zogenaamde ‘inbreilocaties’ (dat zijn nieuwbouwprojecten binnen bestaande (stads)bebouwing) in Maarssen Dorp, zoals o.a. de Daalse Hoek en de Kuyperstraat, zullen er voor zorgen dat het verkeer van en naar het dorp over de Sweserengseweg alleen nog verder zal toenemen.

Enkele bewoners in het deel van onze wijk dat grenst aan de Sweserengseweg , hebben de wijkcommissie benadert om samen met hen de gemeente te attenderen op de effecten van dit toenemende verkeer op hun leefomgeving. Daartoe wordt nu via eerst via een enquête onder de wijkbewoners in het gebied gepeild naar hoe zij deze problematiek ervaren.

Via een oproep zijn deze bewoners onlangs uitgenodigd om door het invullen van deze enquête hun mening en ervaring te delen. Om een goed beeld te krijgen over hoe juist die specifieke groep bewoners in het deel van onze wijk deze problematiek ervaren, is de enquête alleen toegankelijk via het wachtwoord dat aan hen is verstrekt in de uitnodiging die zij op hun woonadres hebben ontvangen.
Aan de hand van de resultaten wordt dan gekeken hoe een vervolgactie richting de gemeente vorm gegeven kan worden.

We zullen de resultaten van de enquête overigens ook later via deze website bekend maken.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/zorgen-over-toenemende-verkeersdruk-op-de-sweserengseweg/

Duurzame Vecht vraagt je hulp

Klik op de afbeelding om direct naar de vragenlijst van Duurzame Vecht te gaan

De afgelopen jaren hebben we als wijkcommissie samen met de Stichting Duurzame Vecht tot volle tevredenheid van ons en van bewoners in onze wijk een aantal activiteiten georganiseerd rondom de energietransitie.
Om bewoners in Stichtse Vecht in de toekomst nog beter van dienst te zijn bij de energietransitie en verduurzaming heeft Duurzame Vecht de hulp van onder andere de wijkcommissie in Zandweg-Oostwaard ingeroepen.

Naar aanleiding van deze oproep willen we als wijkcommissie de Stichting Duurzame Vecht graag helpen om via deze website wijkbewoners op te roepen om een aantal vragen te beantwoorden door het invullen van een digitale vragenlijst die door Duurzame Vecht is uitgezet.

Doel van de vragenlijst voor Stichting Duurzame Vecht

Het doel van de vragenlijst is voor Duurzame Vecht dus om inzicht te krijgen in de wensen van de inwoners van onze gemeente rondom duurzaamheid.
De uitkomsten en inzichten die met behulp van de antwoorden van deze vragenlijst worden verkregen zullen door Duurzame Vecht worden gebruikt om onder meer inzicht te krijgen in :

  • of en zo ja hoe duurzaamheid bewoners bezighoudt;
  • inzicht te krijgen in wat Duurzame Vecht het beste kan doen om bewoners te helpen en met welke duurzaamheidsonderwerpen;
  • hoe Duurzame Vecht bewoners het beste kan helpen (welke vorm)

en tot slot ook om beter inzicht te krijgen in hoe bewoners van Stichtse Vecht het gebruik van de website van Duurzame Vecht ervaren.

Oproep aan wijkbewoners
Als wijkcommissie roepen we jullie van harte op om mee te werken aan het invullen van de digitale vragenlijst en daarmee de vrijwilligers van Duurzame Vecht te helpen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 8 minuten.

De vragenlijst kun je meteen vinden door hier te klikken of zelf te benaderen via de link: www.duurzamevecht.nl/vragenlijst.

Mede namens de Stichting Duurzame Vecht al vast erg bedankt voor je medewerking.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.zandweg-oostwaard.nl/duurzaamheid-en-energie/duurzame-vecht-vraagt-je-hulp/

Centrale speelplekken in de wijk vanaf januari 2023 Rookvrij

Onder het motto dat in Stichtse Vecht kinderen graag het goede voorbeeld wordt gegeven, heeft de gemeente het initiatief genomen om vanaf januari 2023 de stap te zetten naar rookvrije (centrale) speelplekken.
Een centrale speelplek is een speelplaats voor kinderen van alle leeftijden
In onze wijk zijn dat dus:

  • het speelplein met het kunstgrasveld aan de Cramerlaan
  • de speellocatie in de Hondiusstraat
  • de ‘Kikkerspeelplaats” bij de apartementen aan de Buitenweg
  • de speellocatie tussen IJsvogel en Ticheloven

Met deze rookvrije speelplekken worden kinderen beschermd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Door rookvrije speelplaatsen wil de gemeente Stichtse Vecht kinderen een gezonde en veilige speelomgeving bieden.

Als wijkcommissie bevelen we aan dat rokers ook bij de andere speelplekken in de wijk uit het zicht en buiten het terrein van de speelplek roken.

Een rookvrije speelplaats draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’.
Iedereen wil dat kinderen kunnen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Met een rookvrije speelplaats geven we kinderen het goede voorbeeld, voorkomen we het schadelijke meeroken, vermijden we het gevaar van brandwonden én voorkomen we dat kinderen peuken oppakken en in hun mond stoppen.

Vanaf januari 2023 zijn dus de centrale speelplekken rookvrij.
Dat je te maken hebt met een rookvrije speelplek kun je straks zien aan de blauwe rookvrij tegel bij de speelplek in jouw buurt. Iedereen is en blijft welkom op deze speelplek, ook rokers! Wel vragen we rokers om uit het zicht en buiten het spelterrein te roken. Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten en aanverwante producten. Het terrein van de speelplek is dus rookvrij.
We rekenen op uw medewerking om samen met gemeente Stichtse Vecht te zorgen voor een gezonde en veilige speelomgeving.

Voor vragen kun je terecht bij Gemeente Stichtse Vecht. (Algemeen telefoonnummer: 14 0346. (Vooraf 0346 intoetsen is niet nodig) of via e-mail: info@stichtsevecht.nl)
Lees meer over rookvrij spelen op www.rookvrijegeneratie.nl/spelen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.zandweg-oostwaard.nl/algemeen/centrale-speelplekken-in-de-wijk-vanaf-januari-2023-rookvrij/