Geen vuurwerkschade meer aan ons kunstgrasveld!

Rond de jaarwisseling afgelopen jaar werd het kunstgrasveld op het speelplein aan de Cramerlaan beschadigd door afgestoken vuurwerk.
Erg jammer en een flinke schadepost voor de reparatie.

Als wijkcommissie hebben we overlegd met de gemeente om dit jaar het speelplein tot officieel vuurwerkvrij gebied te laten verklaren, zodat de handhaving (politie en/of de BOA’s van de gemeente) tegen eventuele overtredingen zou kunnen optreden. Helaas bleek dat (nog) geen haalbare oplossing vanwege de regelgeving rondom officiële vuurwerkverbod-gebieden.

Bewonersinitiatief vuurwerkvrije zone
Wel bleek het mogelijk om een ‘light’-versie van een vuurwerkvrije zone in te richten. De gemeente heeft met de handhaving afspraken gemaakt dat er in zo’n gebied toch wordt opgetreden indien bewoners een vuurwerk-overtreding signaleren.
Het leek ons een goed alternatief voor de situatie van het kunstgrasveld op het speelplein.
In de periode van 15 december tot en met 12 januari zal het gebied van het speelplein een vuurwerkvrije zone zijn. Rondom het plein worden borden geplaatst.

Uw medewerking
We vragen u als bewoner rondom het speelplein in de genoemde periode alert te zijn en bij constatering van een overtreding een melding te doen.
Dat kan via het nummer 0900 -8844 (het landelijke servicenummer van de politie).
Met dit nummer kunt u de meldkamer bellen voor al uw niet-spoedeisende vragen of problemen en dus ook voor de melding van vuurwerkoverlast op of om het speelplein. Is er wel spoed geboden, omdat u bijvoorbeeld een verdachte situatie ziet of omdat de overlast van het vuurwerk op het speelplein echt uit de hand dreigt te lopen, bel dan met het alarmnummer 112.

Wij danken u alvast voor de medewerking en hopen dat de maatregel gaat helpen om schade aan het kunstgrasveld te voorkomen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/geen-vuurwerkschade-meer-aan-ons-kunstgrasveld/

Is uw AED-certificaat nog geldig?

De afgelopen 2 jaar heeft een groot aantal wijkbewoners deel genomen aan de cursus AED-bedienaar. Na het verkrijgen van het certificaat kon men zich ook opgeven als burger-hulpverlener, waardoor men bij een reanimatie in de buurt werd gealarmeerd. Het certificaat is 2 jaar geldig. Dat betekent dat het certificaat van de eerste groep inmiddels is verlopen. Hierdoor wordt men ook niet meer gealarmeerd . Inmiddels is de eerste herhalingscursus geweest.

Wilt u uw certificaat weer verlengen? Volg dan een herhalingscursus (duurt ongeveer 2 uurtjes). Opgeven kan via John@zandweg-oostwaard.nl .

Heeft u onlangs uw certificaat verlengd? Vergeet dan niet uw gegevens in de hartslagnu-app aan te passen. Alleen dan ontvangt u weer meldingen!

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/veiligheid/is-uw-aed-certificaat-nog-geldig/

Provincie past vervoersplan aan

Buslijn voorlopig nog één jaar door de wijk

De Provincie heeft naar aanleiding de ontvangen (veelal negatieve) reacties uit Stichtse Vecht op de eerste versie van het U-OV vervoerplan 2020, aan U-OV gevraagd om samen met Syntus Utrecht een nieuw voorstel voor Stichtse Vecht uit te werken.

Aanpassingen in definitieve Vervoerplan U-OV 2020
In de definitieve versie van het Vervoerplan U-OV 2020, dat op 17 september door de Provincie is vastgesteld, blijkt dat U-OV en Syntus een gezamenlijke route gaan rijden tussen Maarssen en Utrecht. Dat biedt volgens de Provincie meer reismogelijkheden voor inwoners van Maarssen Dorp.

Buslijn 5 wordt nieuwe lijn 12
De huidige buslijn 5 wordt “omgenummerd” in lijn 12 en gaat in 2020 met aangepaste frequentie (hafuurdienst en in de avonduren en op zondag een uurdienst) een route rijden tussen Maarssen en Utrecht CS, door Zandweg-Oostwaard. Daarmee verdwijnt in ieder geval in 2020 deze buslijn van en naar Utrecht CS niet uit de wijk. Maar daarmee is mogelijke verdwijning van de buslijn door onze wijk niet van tafel. Deze busroute wordt, aldus de Provincie, in het vervoerplan 2021 heroverwogen. Er is tegen die tijd meer bekend over lokale ervaringen met U-flex en de nieuwe te ontwikkelen halte Sweserengseweg voor de lijnen 32 en 120.

Huidige buslijn 5 verandert van lijnnummer en ook van route
Onderdeel van het definitieve vervoerplan is dat de huidige buslijn 5 als lijn 12 in 2020 nog door Zandweg-Oostwaard blijft rijden, maar dan met een lagere frequentie (halfuurdienst en in de avonduren en op zondag een uurdienst). Een tweede belangrijke wijziging van deze lijn 12 is dat deze bus naar Utrecht CS rijdt via de Norbruislaan, Prins Bernhardlaan, Marnixlaan, Cartesiusweg en Vleutenseweg. Op die manier komt deze lijn dus niet meer via de Jacobsstraat en het Vredenburg bij het station Utrecht CS.

Combinatie van lijnen 120 en nieuwe lijn 12 gedeeltelijk door Maarssen Dorp
De Syntus buslijn 120 (Amsterdam – Utrecht v.v.) krijgt – komende vanuit Breukelen – in Maarssen-Dorp een aangepaste route. Vanaf half december rijdt lijn 120 gedeeltelijk door Maarssen-Dorp en niet meer over de Straatweg, maar vanaf de halte “Maarssen driesprong”, via de Binnenweg en de Huis ten Boschstraat naar de halte Maarsseveensevaart bij De Merenhoef. Van daaruit rijdt de bus dan over de Sweserengseweg, Zandweg-Oostwaard voorbij en rijdt naar Op Buuren). Vanaf Oud Zuilen pikt de lijn 120 dan de route van de nieuwe lijn12 op naar Utrecht CS.

Buslijn in en door Zandweg-Oostwaard in de toekomst zeker nog geen uitgemaakte zaak
Provincie zegt met de aanpassing van het Vervoerplan tegemoet te zijn gekomen aan wensen gemeente Stichtse Vecht en bewoners/reizigers in Maarssen.
Zo blijkt het een wens van gemeente Stichtse Vecht om het aantal busbewegingen door het centrum te verminderen.
Reizigers uit Maarssen-Dorp hebben volgens de Provincie met de voorgestelde wijzigingen van het Vervoerplan 2020 straks de keuze om gebruik te blijven maken van bestaande haltes in het dorp of gebruik te maken van halte Maarsseveensevaart, die net buiten het centrum ligt. Deze halte wordt in de spits met een hogere frequentie bediend dan op dit moment.
Naar aanleiding van de consultatiereacties zegt de Provincie met de dienstregeling 2020 nu gekozen te hebben voor twee verschillende routes tussen halte Maarsseveensevaart en Op Buuren:

Optie 1: Buslijn 120
De snelle route over de Sweserengseweg, die voor reizigers uit Maarssen-Dorp een reistijdwinst oplevert van 4 minuten per rit.
Met een nieuw te ontwikkelen centrale halte Sweserengseweg voor lijn 120 en buslijn 32 naar Utrecht Science Park, zal in de toekomst ook de oostkant van Zandweg-Oostwaard worden bediend.

Optie 2: Buslijn 12
Aanvullend op lijn 120 zal deze lijn de route van en naar Utrecht CS rijden en in 2020 nog door Zandweg-Oostwaard rijden met een halfuurdienst. Deze ‘ontsluitende’ busroute door Zandweg-Oostwaard wordt in vervoerplan 2021 heroverwogen. Dan is tegen die tijd ook meer bekend over de lokale ervaringen met U-flex en de nieuwe centrale halte op de Sweserengseweg nabij de wijkingang aan de oostkant van Zandweg-Oostwaard.

U-flex
Wanneer na 2020 bij de heroverweging voor het vervoerplan 2021 geconcludeerd wordt dat de bus uit de wijk zou moeten verdwijnen, is voor bewoners van onze wijk het zogenaamde U-flex concept volgens de provincie een mogelijk alternatief.

Wat is U-flex?
U-flex is een flexibel vervoerconcept waarbij reizigers van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat kriskras kunnen reizen tussen haltes in een vast gebied. U-flex iseen vervanger voor een aantal laagfrequente vaste buslijnen.

U-flex heeft volgens U-OV een aantal voordelen ten opzichte van de bestaande belbusoplossingen. Zo volgt U-flex geen vaste route en kent U-flex geen vaste vertrektijden. Hierdoor is het mogelijk om op elk gewenst moment een rit te boeken tussen twee willekeurige haltes in een vooraf vastgesteld gebied. Daarnaast is het mogelijk extra haltes aan het U-flex gebied toe te voegen waardoor kleine kernen of gebieden die nu (op sommige momenten) niet door ander openbaar vervoer worden bediend, toch dagelijks en de hele dag bereikbaar worden.

Voor het gebruik van U-flex betaald de reiziger met de OV-chipkaart. Abonnementhouders en studenten met een OV-jaarkaart kunnen gratis gebruik maken van U-flex. Voor reizigers zonder abonnement geldt een vaste ritprijs.

Een rit met U-flex kan telefonisch of met een speciale App op de mobiele telefoon (de Turnn app) worden geboekt.

Ervaringen met U-flex
Uit een eerste evaluatie blijken de ervaringen met het U-flex concept positief. In Houten, waar U-OV in maart 2019 met U-flex van start is gegaan, zouden reizigers erg enthousiast zijn over dit concept.

Met ingang van medio 2020 zal U-OV dit U-flex concept in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht ook worden geïntroduceerd als alternatief voor de gebruikers van de huidige lijn 13 (de verbinding tussen Station Maarssen, Maarsse-Dorp via het buitengebied ten zuiden van de Maarsseveenseplas naar Overvecht). Deze lijn gaat namelijk verdwijnen wegens onvoldoende aantallen reizigers.

Voor meer informatie over het Vervoerplan 2020 kun je via onderstaande links terecht op:

De website van de Provincie: klik hier.

De website van U-OV: klik hier.

Het definitieve U-OV Vervoerplan 2020 kun je door hier te klikken downloaden.

Het Vervoerplan 2020 van Syntus Utrecht kun je door hier te klikken downloaden.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/39/

Nog twee weken om je mening te geven over voorgestelde wijzigingen openbaar vervoer in de wijk

Tot 1 juli a.s. bestaat nog de mogelijkheid om je mening te geven over onder meer de voorgestelde wijzigingen in de lijnvoering van de rechtstreeks buslijn van en naar het centrum van Utrecht en het opheffen van de bushaltes in onze wijk.

Als wijkcommissie hebben we al veel voornamelijk afwijzende reacties ontvangen van wijkbewoners over de voorgestelde wijzigingen. Om de kans op het mogelijk verdwijnen van de openbaar vervoersverbinding vanuit en naar onze wijk zo klein mogelijk te maken is het van belang dat er op de plannen wordt gereageerd bij de provincie Utrecht.

Reageer ook als je de bus misschien zelf niet gebruikt
Ook wanneer je zelf misschien (nog) weinig gebruik maakt van de busverbinding is het toch van belang dat je via de enquête reageert. Het gaat namelijk om een maatregel die de bereikbaarheid van onze wijk ernstig zal verslechteren voor diegenen die wel op openbaar vervoer zijn aangewezen!

Klik hier om je mening te geven over het verdwijnen van de bus en de nu nog rechtstreekse verbinding met het centrum van Utrecht naar en vanuit onze wijk door de enquête in te vullen. Je hebt nog de gelegenheid tot 1 juli a.s.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/nog-twee-weken-om-je-mening-te-geven-over-voorgestelde-wijzigingen-openbaar-vervoer-in-de-wijk/

Zondagmiddag 14 juli ‘andere’ sporten op het Cramerplein

Deze zomer ligt het kunstgrasveld op het speelplein aan de Cramerlaan in Zandweg-Oostwaard er al weer drie jaar. Na een geslaagde crowdfunding actie onder leiding van de wijkcommissie en met financiële steun van de gemeente werd het ‘gras’veld op het plein vervangen door een echt kunstgrasveld en kon het aan het einde van de zomer van 2016 in gebruik genomen worden. Sindsdien maken wijkbewoners, de scholen en de BSO’s vrijwel dagelijks met veel plezier gebruik van het veld.

Bij de ingebruikname beloofde de wijkcommissie regelmatig een activiteit op het speelplein en het kunstgrasveld te organiseren. Dit keer heeft de wijkcommissie daarvoor de handen ineen geslagen met de Young Leadersz van Jeugd-Punt. Dat heeft er toe geleid dat op zondagmiddag 14 juli er een sportmiddag voor de jeugd en jongeren zal plaatsvinden. Een sportmiddag met ‘andere’ sporten.

Young Leaderz
Young Leaderz zijn jongeren die begin dit jaar via jongerenwerk Jeugd-Punt een training hebben gevolgd van 10 trainingsbijeenkomsten waarin ze tools aangereikt hebben gekregen waarmee ze geleerd hebben om op een goede manier activiteiten te organiseren.Om het geleerde in de praktijk te brengen helpen ze deze zomer mee om een sportmiddag in Zandweg-Oostwaard te organiseren.

‘Andere’ sporten
Natuurlijk wordt er op het kunstgrasveld door het hele jaar gevoetbald en gehockeyd. Maar het plein en het veld lenen zich ook prima voor andere sporten Zo kunnen de deelnemers op zondagmiddag 14 juli deelnemen aan o.a. Bossaball, dartvoetbal en basketbal. Bossball is een spectaculaire sport die je wellicht nog niet kent en daarom is er ook een demonstratieteam uitgenodigd die je laat zien hoe leuk die sport is!
Aan de jongste jeugd is ook gedacht. Speciaal voor hen is er een springkussen en een kleine stormbaan waarop ze zich (onder toezicht van hun ouders!) die middag uit kunnen leven!

Gratis sportbidon voor de deelnemers
Vlak voor de zomervakantie rekenen we natuurlijk op lekker warm weer en daarom is er voor de eerste 250 deelnemers een gratis sportbidon beschikbaar. Die bidon kunnen ze tijdens het sporten vullen met vers leidingwater uit het watertappunt op het plein.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/zondagmiddag-14-juli-andere-sporten-op-het-cramerplein/

Gemeente reageert op brief wijkcommissie en op vragen uit de gemeenteraad

Naar aanleiding van de plannen om de bus uit de wijk te laten verdwijnen, heeft de wijkcommissie op 4 juni jongstleden een brief geschreven aan verkeerswethouder Jeroen Willem Klomps en contact opgenomen met diverse partijen in de gemeenteraad.

In die brief bieden we onder meer aan om namens de bewoners van Zandweg-Oostwaard betrokken te worden bij het bespreken van eventuele mogelijke alternatieven voor het voorliggende Vervoerplan, indien er onverhoopt toch een verandering in de lijnvoering, route of frequentie moet worden doorgevoerd.

Deze week ontvingen wij een reactie namens de wethouder.

In de reactie geeft de gemeente aan dat niet zij, maar de provincie verantwoordelijk is (“bevoegd gezag”) voor het openbaar vervoersplan en dat de gemeente hierbij “geen formele positie in het proces”heeft. De gemeente adviseert dan ook om op het vervoersplan te reageren “naar de vervoerder die een ieder oproept zijn mening te geven om zodoende goede voorstellen te maken en naar de provincie Utrecht die uiteindelijk moet beslissen.”

De gemeente geeft weliswaar aan dat hun analyse en reactie op het plan grotendeels overeen komt met die van ons, maar dat ze daarnaast “ook positieve elementen in de voorstellen” ziet (!?!)

Tot slot wordt in de reactie gemeld dat de wethouder namens het college de analyse en reactie op het plan namens de gemeente Stichtse Vecht “voor het voetlicht te brengen bij de contactmomenten die zij heeft met de provincie. Dat zal de komende weken zijn beslag krijgen.”

Onzeker dus waar dit toe zal leiden, zo taxeert de wijkcommissie de reactie van de gemeente.

Ronald van Liempdt
(foto:gem.Stichtse Vecht)

In de gemeenteraad zijn er namens zijn partij Lokaal Liberaal door mede-wijkbewoner en gemeenteraadslid van deze partij, Ronald van Liempdt, schriftelijke vragen aan de wethouder gesteld.
De antwoorden namens de wethouder op de vragen van Van Liempdt kregen we ook deze week toegestuurd.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/gemeente-reageert-op-brief-wijkcommissie-en-op-vragen-uit-de-gemeenteraad/

Wijkcommissie stuurt brief aan wethouder over U-OV plan


Naar aanleiding van de reacties die de wijkcommissie heeft ontvangen van wijkbewoners over de plannen om de bus uit de wijk te laten verdwijnen, heeft de wijkcommissie contact opgenomen met diverse partijen in de gemeenteraad. Daaruit bleek dat vrijwel alle partijen de kritiek over de plannen van U-OV delen.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag 3 juni heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin wethouder verkeer, Jeroen Willem Klomps wordt aangespoord om te zorgen dat de kwaliteit van het openbaar vervoer in Maarssen minimaal gehandhaafd blijft en de wijzigingen in de lijnvoering worden tegengehouden.

Wethouder Klomps zegde maandagavond in de gemeenteraad toe dat hij zich zal inspannen om het plan voor het verdwijnen van de bushaltes van tafel te krijgen, of zoals hij zei: “Ik ga mij namens het College van BenW en met brede steun van de gemeenteraad, hard maken tegen de plannen voor het vervallen van de bushaltes.”

Als wijkcommissie hebben we besloten wethouder Klomps ook nog een brief te schrijven. In die brief bieden we aan om namens de bewoners van Zandweg-Oostwaard betrokken te worden bij het bespreken van eventuele mogelijke alternatieven voor het voorliggende Vervoerplan, indien er onverhoopt toch een verandering in de lijnvoering, route of frequentie moet worden doorgevoerd.

Verder hebben we aangegeven dat wij de bewoners van Zandweg-Oostwaard actief zullen oproepen om via de enquête hun ongenoegen te uiten over de voorgestelde plannen.

We hopen dat de brief zal bijdragen om de plannen zoals die nu worden voorgesteld, snel van tafel gaan.

Debrief aan wethouder Klomps kun je hier downloaden.
De motie die in de gemeenteraad is aangenomen kun je hier downloaden.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/wijkcommissie-stuurt-brief-aan-wethouder-over-u-ov-plan/

Straks geen bushaltes meer in onze wijk?

Straks geen bus meer door de wijk?

Jaarlijks maakt U-OV, de vervoermaatschappij die het openbaar vervoer verzorgt tussen o.a. Maarssen en Utrecht, een vervoerplan voor het volgende jaar. In dat plan staan voorstellen voor lijnvoering en dienstregeling voor de komende jaren. Met het vervoerplan geeft U-OV invulling aan de uitgangspunten die de provincie Utrecht, de opdrachtgever voor het openbaar vervoer in onze regio, heeft vastgesteld.
De behoefte aan openbaar vervoer in de stad en de regio Utrecht verandert continu. Steeds meer reizigers maken gebruik van bus en tram. De provincie Utrecht probeert in te spelen op de toenemende behoefte aan een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Daarom is in opdracht van de provincie door U-OV het Vervoerplan U-OV 2020 gemaakt met voorstellen voor diverse veranderingen die moeten leiden tot een beter openbaar vervoer in de regio.

Belangrijke wijziging in het Openbaar vervoer tussen Utrecht en Maarssen
U-OV geeft in het nieuwe Vervoerplan U-OV 2020 aan dat er in en rondom Utrecht het nodige zal gaan veranderen vanaf 15 december dit jaar.

Een belangrijke wijzigingen die U-OV en provincie Utrecht in het plan aankondigen is de wijziging van de route van buslijn tussen station Maarssen en Utrecht Centraal Station, de huidige buslijn 5. De buslijn die door onze wijk rijdt.

Bus verdwijnt mogelijk uit Zandweg-Oostwaard
Gevolg van de voorgestelde wijziging is dat deze buslijn niet meer door Zandweg-Oostwaard gaat rijden en de bushaltes naar Utrecht en Station Maarssen uit de wijk gaan verdwijnen.
De belangrijkste pagina’s uit het Vervoerplan U-OV 2020 die over deze wijziging gaan, hebben we voor je geselecteerd uit het plan en kun je hier downloaden

Reageren op het plan
Het plan ligt nu officieel ter consultatie, wat zo veel wil zeggen als dat de reiziger om een mening wordt gevraagd over de voorgestelde wijzigingen.

Je kunt je mening geven door de enquête, opgesteld door de provincie Utrecht, vóór 1 juli in te vullen.

Op basis van alle reacties op het plan via de enquête zal het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht in september een besluit neen over het definitieve vervoerplan en worden daarmee de wijzigingen definitief vastgesteld die dan eind dit jaar (half december) in zullen gaan.

Wij raden je aan de enquête in te vullen en zo je mening te geven over de voorgestelde wijzigingen in het vervoerplan 2020.

Als wijkcommissie beraden we ons op dit moment nog op mogelijke acties met bewoners vanuit de wijk richting de provincie en de politieke partijen in Stichtse Vecht.
We houden je daarover via deze website op de hoogte.

We zijn ook benieuwd naar wat jij van de plannen vindt . Laat het ons weten via een reactie onderaan dit artikel.

Stuur ons je reactie via die link

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/straks-geen-bushaltes-meer-in-onze-wijk/

Opstartperikelen bij de nieuwe afvalinzamelaar

Zoals wellicht bekend is de gemeente per 1 januari overgestapt naar een nieuwe inzamelaar voor ons huishoudelijk afval: het bedrijf Suez.
Deze overstap verloopt helaas niet zo soepel de gemeente  gehoopt had.
De afgelopen dagen heeft de gemeente met het afvalteam en de nieuwe inzamelaar alles op alles gezet om alle meldingen op te lossen en de nieuwe inzamelingen soepel te laten verlopen.
Hiervoor worden volgens de gemeente door Suez de komende weken extra wagens en chauffeurs in gezet. De afvalcoaches van de gemeente helpen waar nodig om de inzameling te stroomlijnen en de chauffeurs verder op weg helpen in de gemeente.

De gemeente biedt haar excuses aan voor het ongemak en geeft aan er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer het schone straatbeeld op te leveren dat we gewend waren.

Wanneer er in onze wijk kliko’s niet geleegd zijn of als er afval achter blijft dat naast de containers lag, vraagt de gemeente of we dat willen doorgeven via www.fixi.nl/stichtsevecht of via de Fixi app op je telefoon. 
Een digitale melding  kan ook via de gemeentelijke  website: www.stichtsevecht.nl/afval . Kies dan voor ‘Huishoudelijk afval’ en vervolgens bij ‘Melding of klacht’ de optie de ‘Melding leefruimte’. Klik daar op de paarse balk ‘Nu melding openbare ruimte doen

Geef in alle gevallen de juiste locatie door en de melding “kliko niet opgehaald” of “afval achter gebleven”.  De gemeente zegt toe dat de melding dan binnen 2 werkdagen wordt opgelost.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/opstartperikelen-bij-de-nieuwe-afvalinzamelaar/

‘Wijkkerstboom’ staat er weer prachtig bij

Zaterdagmorgen waren de vrijwilligers, beter bekend als “De kerstboomvrienden” weer  vroeg paraat om weer een ‘wijkkerstboom’ te plaatsen bij de wijkingang bij de rotonde Sweserengseweg/Buitenweg.
Dit jaar is het al weer de 15e keer dat de vrienden een kerstboom plaatsen.

In tegenstelling tot de afgelopen jaren komt de boom dit keer niet van een kerstbomenkwekerij, maar net als de allereerste boom in 2004, uit een particuliere tuin in Maarssen.
De boom is daar zaterdagochtend in alle vroegte door hoveniersbedrijf Nova Green van mede wijkbewoner en Kerstboomvriend Evert Zeldenrijk omgezaagd en in samenwerking met twee andere Kerstboomvrienden uit de wijk, Ad Jongeling en Robin Verhoef van Transportbedrijf Verhoef, naar de wijkingang getransporteerd.

Tegen negenen kwam het speciale transport om in de stromende regen aan in Zandweg-Oostwaard en kon er samen met de andere  Kerstboomvrienden, Jos, Koot en Johan Klomp, een begin worden gemaakt de kerstboom op de vaste stek nabij de wijkingang te installeren.

Om een uur of tien stond de boom stevig in de speciale fundering en was het zwaarste werk gebeurd. Op dat moment kwam Kees Smeulders zijn Kerstboomvrienden weer een welverdiende kop warme koffie brengen en kon begonnen worden met het aanbrengen van de LED verlichting in de boom.

Omstreeks 11.30 uur was de klus voor dit jaar weer geklaard en kon het nieuwe sponsorbord bij de kerstboom worden geplaatst, want mede ook dankzij de sponsoring van Human Award, en Ferry Quik Reclame staat de kerstboom er ook dit jaar weer prachtig bij.

De boom zal de komend weken weer een fraai en feestelijk gezicht geven aan de de hoofdentree van Zandweg-Oostwaard.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/wijkkerstboom-staat-er-weer-prachtig-bij/