Na turbulente week gaat Politiek Café Zandweg-Oostwaard toch ‘gewoon’ door

Dat was wel een erg  turbulente week in de politieke van Stichtse Vecht. Afgelopen vrijdagavond heeft wethouder Pieter de Groene tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad zijn ontslag ingediend. De Groene kwam tot dat besluit na een rapport over een onderzoek vanwege “de schijn van belangenverstrengeling”. 

De week begon toen De Groene’s partij (D66) besloot om niet deel te nemen aan de komende raadsverkiezing in Stichtse Vecht op 21 maart. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen vrijdag ontstond ook nog een scheuring binnen de partij van De Groene, waar het al langer intern rommelde met onder andere hun tweede wethouder die plots van de kandidatenlijst bleek te moeten verdwijnen.

de partijen in de raad waren vrijdagavond vrijwel unaniem in hun oordeel over dat dit voor de geloofwaardigheid van de politiek in Stichtse Vecht een heel slechte week was.

Politiek Café gaat ‘gewoon’ door
Vanwege deze situatie leek het er even op dat het Politiek Café in Zandweg-Oostwaard in gevaar zou kunnen komen. Maar gelukkig kunnen we melden dat nu de meeste rook in de politieke arena opgetrokken lijkt,  er bij alle deelnemende partijen behoefte bestaat om met een nieuw te kiezen gemeenteraad deze toch wel beschamende bladzijde om te slaan en aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.
Woensdagavond 21 februari gaat het door de wijkcommissie georganiseerde Politiek Café in Zandweg-Oostwaard ‘gewoon’ door. Precies 4 weken vóór de verkiezingsdatum zullen de kandidaat raadsleden tijdens deze debatavond om de gunst van hun kiezers strijden.

Alle partijen nemen deel aan debatavond
Alle 12 politieke partijen die aan de verkiezing in Stichtse Vecht deelnemen, zijn die avond aanwezig. Onder hen dus ook de twee ‘nieuwkomers’ van de Partij voor de Vrijheid (PVV) en de Libertarische Partij (LP).
Aan de hand van een aantal thema‘s en stellingen debatteren de vertegenwoordigers van de diverse partijen met elkaar en zullen ze hun standpunten en die van hun partij naar voren brengen.
Je kunt  tijdens deze avond dus voor jezelf bepalen wie jouw stem straks in de gemeenteraad van Stichtse Vecht moet gaan vertegenwoordigen.

Het Politiek Café in Zandweg-Oostwaard vindt plaats in de centrale ruimte van Palet Wereldkidz aan de Buitenweg (ingang via de speelplaats aan de achterzijde van het gebouw).
De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/na-turbulente-week-gaat-politiek-cafe-zandweg-oostwaard-toch-gewoon-door/

Gemeente gaat nieuwe kabelbaan plaatsen in speellocatie IJsvogel

Straks weer heerlijk spelen op de kabelbaan

Veel kinderen en sommige oplettende ouders missen hem al een tijdje: de kabelbaan van de speellocatie aan de IJsvogel.  De gemeente heeft de kabelbaan vanwege mogelijke veiligheidsrisico’s  onlangs weggehaald.

Deze week kregen we bericht dat de gemeente verwacht dat er in de 2e week van maart een nieuwe kabelbaan teruggeplaatst kan worden op de ‘oude’ plek .

Er wordt nog een voorbehoud gemaakt in verband met mogelijke hoge grondwaterstand. Voor de plaatsing moet namelijk meer dan een meter diep gegraven kunnen worden.

Begin maart zal er worden gecheckt of de kabelbaan kan worden geplaatst en wordt definitief besloten wanneer de  definitieve  kabelbaan definitief zal terugkeren.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/gemeente-gaat-nieuwe-kabelbaan-in-plaatsen-in-speellocatie-ijsvogel/

Aannemer kapt te veel bomen bij De Merenhoef

‘Kaalslag’ bij het bouwrijp maken van de omgeving Merenhoef (c) FotoRoNo

Vorige week is een begin gemaakt met de ‘transformatie’ van de locatie van Woonzorgcentrum De Merenhoef naar Merenpark.
Bij het bouwrijp maken van de ondergrond  voor de eerste fase van de bouwactiviteiten heeft de aannemer afgelopen week  alle bomen verwijderd in het plantsoen parallel aan bushaltes op de Dr. Plesmanlaan, tegenover de woningen aan de Vechtensteinlaan.

Te veel bomen gekapt
Bij de werkzaamheden van het bouwrijp maken zijn ook een aantal bomen gesneuveld die niet gekapt hadden mogen worden. Na signalen daarover uit de omgeving aan de gemeente, is de projectontwikkelaar hierover aangesproken door de gemeente.

Excuses en belofte fout te herstellen door aanplant nieuwe bomen
De projectontwikkelaar heeft  in een bericht aan o.a. de omwonenden toegegeven dat er een fout is gemaakt en heeft hiervoor excuses aangeboden en de toezegging gedaan dat zij die fout zullen herstellen.

In het bouwplan is aan de Dr. Plesmanlaan is aan de zijde van Merenhoef een regelmatig ritme van eikenbomen voorzien.  Een deel van de bestaande eikenbomen zou hier in opgenomen worden en mochten dus niet worden gekapt. De projectontwikkelaar heeft nu  dus beloofd dat er (nieuwe) eikenbomen zullen worden  geplant aan het einde van de bouwactiviteiten van fase 1 van het bouwplan.

Eikenbomen aan de Dr. Plesmanlaan worden opnieuw geplant na fase 1 van de bouw          (c) Koolstof

Het plan voor Merenpark is een initiatief van projectontwikkelaar Koolstof uit Woerden. Samen met de gemeente heeft de ontwikkelaar met de gemeente en onder meer het Leger des Heils (eigenaar van de Merenhoef) de afgelopen tijd plannen gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie waar het huidige woonzorgcentrum Merenhoef onderdeel van wordt.

De gehele ontwikkeling bestaat uit het bouwen van 92 woningen onderverdeeld in vijf verschillende gebouwen die op het terrein van de Merenhoef komen te staan.

De vijf nieuwe  appartementengebouwen rondom het woonzorgcentrum Merenhoef      (c) Koolstof

In de afgelopen periode zijn bewoners uit de omgeving van De Merenhoef en ook de wijkcommissie in een klankbordgroep samen met de projectontwikkelaar en de gemeente,  geïnformeerd over de bouwplannen .

Voor meer informatie over de bouwplannen voor Merenpark klik je hier of hier.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/aannemer-kapt-te-veel-bomen-bij-de-merenhoef/