Ontwikkelingen Zuilense Ring

Wat betekent dat voor Zandweg-Oostwaard?

In Q2 zal op de N230 het ‘traject 65’ (van het Ghandiplein tot aan de aansluiting met de A2) op de schop gaan.
De rijbanen zullen worden versmald passend bij een door te voeren maximum snelheid van 80 km/uur. Op het gehele traject inclusief de diverse op- en afritten worden de versmalde rijbanen voorzien van nieuw geluid reducerend type asfalt (‘Gelders mengsel”). In het kader van groot onderhoud aan de weg wordt ook de bebording en de geleiderail langs aangepast.

Wanneer deze werkzaamheden in de zomer van 2025 gereed zijn, zal de maximum snelheid op de weg worden verlaagd van 100 naar 80 km/uur. De trajectcontrole zal dan ook blijven zorgen voor de handhaving van die nieuwe maximum snelheid.
Door de toepassing van het geluid reducerende asfalt en de verlaging van de maximum snelheid, zal de leefbaarheid voor omwonenden toenemen.

Aanvullende maatregelen

Geluidsscherm Zandweg-Oostwaard © foto Ruud Voest

Daarnaast worden een aantal aanvullende maatregelen genomen om de leefbaarheid in met name onze wijk te verbeteren. Zo zal het bestaande geluidsscherm langs de N230 in onze wijk vervangen worden door een nieuw scherm.
Dat nieuwe scherm zal ook over vrijwel de gehele afstand ongeveer 2 meter hoger worden. De gemeente Stichtse Vecht zal hiervoor waarop een groot deel van het huidige geluidsscherm staat aan de provincie overdragen.

Over de precieze uitvoering van het scherm zal de komende maanden nog uitgevoerd worden overlegd tussen de provincie en Buren van de Zuilense Ring, de vertegenwoordigers van omwonenden van de N230 en waar ook onze wijkcommissie zitting in heeft.
Het nieuwe scherm zal eigendom zijn van de provincie die voortaan ook voor het onderhoud verantwoordelijk wordt.
Het is de bedoeling van de provincie dat het nieuwe scherm in 2026 wordt gerealiseerd.

Ook elders langs de N230 (bij het Ruimtekwartier en de nieuw te bouwen wijk Haagstede) zullen geluidwerende voorzieningen (schermen) worden gerealiseerd en wordt er ook nog gekeken naar eventueel aanvullende voorzieningen bij Op Buuren en Oud-Zuilen.

In 2028 een ‘divergerende diamant’-aansluiting op de A2

Werktekening divergerende diamant © provincie Utrecht

Tot slot wordt verderop op de N230 in de toekomst de aansluiting van de N230 op de A2 omgebouwd naar een zogenaamde ‘divergerende diamantaansluiting’. Daar wordt eerst nog aanvullend onderzoek voor verricht, maar het ligt in de bedoeling van de provincie om dit in de loop van 2028 te realiseren.
Om een indruk te krijgen van hoe dat er straks uit gaan zien klik je hier

Dit najaar meer informatie voor omwonenden

Over de uitvoering van al deze werkzaamheden zal de provincie in het najaar uitgebreid met belanghebbenden en omwonenden gaan communiceren. Wellicht ook met een bewonersbijeenkomst in onze wijk.

Kortom we hebben er lang op moeten wachten, maar volgend jaar om deze tijd moeten we de eerste resultaten van deze maatregelen in onze wijk gaan merken en gaan we ervaren hoe het leefklimaat een stuk beter zijn als nu.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.zandweg-oostwaard.nl/leefomgeving/ontwikkelingen-zuilense-ring/

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.