Als het aan vervoerder U-OV ligt gaat buslijn 12 definitief de wijk uit met ingang van december 2022

Volgens vervoerder U-OV en de provincie Utrecht klimt het openbaar vervoer in de provincie Utrecht langzaam maar zeker uit een diep dal. Nu er geen beperkingen meer zijn als gevolg van corona komen er steeds meer reizigers terug. Maar het zal nog geruime tijd duren voordat de bezetting van de bussen en trams terug is op het oorspronkelijke niveau. Voor uitbreiding van het aanbod is nu geen geld beschikbaar. De provincie Utrecht wil wel vasthouden aan het huidige niveau en zo flexibel mogelijk inspelen op de behoeften van reizigers.

Met die uitgangspunten in gedachten heeft vervoerder U-OV voorstellen gemaakt voor het regionaal OV in 2023. Er zijn voorstellen gedaan om bestemmingen beter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer en op sommige lijnen verandert de route en krijgt de reiziger een kortere reistijd.

Te weinig reizigers om busroute door de wijk in stand te houden

Gaan deze bushaltes in de wijk verdwijnen?

De beperkte bezetting van de bussen op het traject door Zandweg-Oostwaard van de buslijn 12 is volgens U-OV de reden om de route in te korten en de bus niet meer door onze wijk te laten rijden. Wanneer dit voorstel wordt overgenomen, rijdt lijn 12 met ingang van de dienstregeling 2023 in Maarssen dus niet meer via Zandweg-Oostwaard. Lijn 12 gaat dan tussen halte Maarsseveensevaart /Plesmanlaan en Op Buuren dezelfde route rijden als lijn 120.
Passagiers moeten dan gebruik maken van de begin dit jaar in gebruik genomen haltes op de Sweserengseweg. Deze haltes worden nu al door lijn 120 van Syntus gebruikt.
Vervoerder U-OV stelt dat met dit voorstel de reistijd voor doorgaande reizigers tussen Maarssen-Dorp en Utrecht hierdoor wordt verkort en dat lijn 12 en 120 tot in Maarssen-Dorp met een regelmatige interval gaan rijden het voorzieningenniveau op peil blijft.
De drie haltes in Zandweg-Oostwaard die als gevolg van deze routewijziging komen te vervallen worden in het nieuwe plan opgenomen in U-flex Maarssen.

“4 minuten sneller reizen met de bus”

Het aanpassen van de route van lijn 12, die dan niet meer door Zandweg-Oostwaard zal rijden, levert de dagelijks 158 doorgaande reizigers uit Maarssen-Dorp een reistijdwinst op van circa 4 minuten (!) per rit op.
Het nadeel van deze aanpassing is dat drie haltes in Zandweg-Oostwaard komen te vervallen. Het alternatief voor deze reizigers is de nieuwe halte Sweserengseweg ter hoogte van de rotonde Buitenweg / Sweserengseweg. Reizigers uit Zandweg-Oostwaard moeten daardoor verder lopen of fietsen naar de halte aan het begin van de wijk. Daar staat echter tegenover dat de nieuwe halte aan de rand van de wijk op maandag t/m zaterdag overdag elk kwartier in plaats van elk half uur wordt bediend. Per saldo leidt deze voorgestelde aanpassing volgens vervoerder U-OV voor de grootste groep reizigers tot een verbetering.
De vervallen haltes van lijn 12 in Zandweg-Oostwaard worden toegevoegd aan U-flex Maarssen, zodat voor reizigers die niet naar halte Sweserengseweg kunnen of willen lopen, een alternatief beschikbaar blijft. 

Je kunt nog reageren op deze plannen

Ben je het niet eens met deze plannen en wil je een laatste poging doen om de bus door de wijk te behouden, dan kun je nog reageren op de voorstellen van vervoerder U-OV.
Voordat het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht medio september een besluit neemt over de plannen ben je als reiziger nu aan zet.
Door het invullen van een enquête kun je eenvoudig je mening kenbaar maken.
Doe dat dan wel vóór 16 mei aanstaande.
Iedereen die reageert, zal door de provincie Utrecht op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten en ontvangt zowel het definitieve vervoerplan als een samenvatting van alle reacties op de enquêtes.

Reageer ook op de plannen naar de gemeente!

Behalve de reizigers worden ook de Utrechtse gemeenten en belangenorganisatie ROCOV door de provincie geraadpleegd over de plannen voor de dienstregeling 2023.
Je kunt je mening over de plannen dus ook nog kenbaar maken aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht. Mail dan naar het bestuurssecretariaat t.a.v. van de wethouder van o.a. mobiliteit, dhr. Arjan Wisseborn. Hij zal namelijk als verantwoordelijk wethouder namens de gemeente door de provincie worden geraadpleegd over de voorgestelde wijziging van de busroute door Zandweg-Oostwaard.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/als-het-aan-vervoerder-u-ov-ligt-gaat-buslijn-12-de-wijk-uit-met-ingang-van-december-2022/

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.