Vanaf maandag 30 november trajectcontrole Zuilense Ring in werking

Vanaf 30 november is het zover. De trajectcontrole op de Zuilense Ring (N230) wordt na een periode van testen officieel in gebruik genomen. Automobilisten die die op deze Provinciale weg te hard rijden ontkomen vanaf 30 november dus niet meer aan een boete.

Al in 2019 werd de meetapparatuur naast het traject van de Provinciale weg N230 tussen Utrecht en de A2 geplaatst. Lang liet de inwerking treding op zich wachten, maar sinds deze week geven de borden langs de weg aan dat de trajectcontrole vanaf 30 november in werking wordt gezet. Volgens het OM, de initiatiefnemer van de trajectcontrole gaat het om een waterdichte manier van snelheidsconrontrole die al jaren wordt toegepast op diverse snelwegen in Nederland.

Maximum snelheid nu nog 100 maar mogelijk later terug naar 80 km/u
De samenwerkende bewonersgroepen langs de Zuilense Ring, waar ook de wijkcommissie Zandweg-Oostwaard deel van uit maakt en die verenigd zijn in ‘Buren van de Zuilense Ring’ beijveren zich al langer om de maximum snelheid op dit traject van de N230 terug te brengen naar 80 km/uur. Om zo de leefbaarheid in de woonomgeving te verbeteren.
In 2019 bereikten ze dat Provinciale Staten een motie aannam om de snelheid inderdaad naar 80 km/u terug te brengen. Dit voorjaar nog gaf gedeputeerde Arne Schaddelee in een gesprek met vertegenwoordigers van Buren van de Zuilense Ring aan dat hij ook op deze provinciale weg de maximum snelheid terug zou willen brengen naar 80 km en daarmee uitvoering zou geven aan de motie van Provinciale Staten.
Sindsdien hebben de besprekingen tussen de Provincie en het OM, om tegelijkertijd met het in werking treden van de trajectcontrole, de handhaving op een maximum snelheid van 80 te realiseren, helaas het OM (nog) niet kunnen overtuigen. Vandaar dat de trajectcontrole nu in werking zal treden op de momenteel geldende maximum snelheid van 100 km/u.

Vermoedelijk uiterlijk in 2025 maximum snelheid verder terug naar 80 km/u.
Bij de provincie worden op dit moment plannen uitgewerkt om uiterlijk bij het geplande groot onderhoud van de Zuilense Ring, dat voor 20215 op de rol staat, maar mogelijk ook al eerder, de inrichting van de weg aan te passen op handhaving van een maximum snelheid van 80 km/u.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/vanaf-maandag-30-november-trajectcontrole-zuilense-ring-in-werking/

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.