Politiek Café in Zandweg Oostwaard: Opnieuw verkiezingsdebat met lokale politici Stichtse Vecht

De uitnodigingen zijn uit en inmiddels hebben bijna alle politieke partijen die in de gemeente Stichtse Vecht deelnemen aan de verkiezing voor de gemeenteraad op 21 maart 2018, hun lijsttrekkers aangemeld voor deelname aan het Politiek Café dat de wijkcommissie in navolging van 2010 en 2014 op woensdagavond 21 februari in Zandwg-Oostwaard organiseert. 

Debatteren over actuele thema’s in Stichtse Vecht die oook Zandweg-Oostwaard raken
In het Politiek Café wordt door kandidaat gemeenteraadsleden  gedebatteerd over tevoren aangegeven thema’s.
Hoewel de thema’s vrijwel allemaal directe raakvlakken hebben met de wijk Zandweg- Oostwaard, zullen de debatten over de ‘volle breedte’ van de gemeente Stichtse Vecht gevoerd kunnen worden. Daarmee is het voor elke deelnemende partij interessant om aan de debatten van dit Politiek Café deel te nemen.

Debatteren over eigen thema
Om partijen de kans te geven ook een debat te voeren over een van de speerpunten uit hun eigen verkiezingsprogramma, mogen zij vooraf ook een eigen debatthema opgeven. Als organisatie zullen we uit de ingezonden thema’s een selectie maken en op de avond zelf bekend maken over welk (meest aansprekende) ‘ingezonden’ thema die avond als vijfde thema gedebatteerd zal worden.

Actuele thema’s in Stichtse Vecht
Om de politieke partijen in staat te stellen zich goed voor te bereiden op de debatten zijn evenals de vorige keer een viertal debatthema’s voor het Politiek Café gekozen. Het vijfde debatthema wordt gekozen uit de door de deelnemende partijen zelf ingediende thema’s.

Tijdens het op 21 februari 2018 geplande Politiek Café zal kunnen worden gedebatteerd over de volgende thema’s:

  • Mobiliteit, bereikbaarheid en milieu-effecten
  • Duurzaamheid in Stichtse Vecht
  • De toekomst van gebiedsgericht werken
  • Stichtse Vecht, een groene gemeente?

Lijsttrekker of andere kandidaat raadsleden
Bij het debat over elk thema mogen partijen zelf bepalen of zij hun lijsttrekker of een kandidaat op de lijst die meer gespecialiseerd is in dat thema, het debat laten voeren. Voorwaarde is dat alle aan de debatten deelnemende politici als kandidaat op de kieslijst van hun partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 moeten staan.

Animo van partijen voor deelname bepalend voor doorgaan Politiek Café
Op basis van de respons die we van de uitgenodigde partijen ontvangen, zullen we  uiterlijk 30 januari a.s. het definitieve besluit nemen of het Politieke Café in Zandweg-Oostwaard voor de derde keer in successie doorgang kan vinden.
Via deze website publiceren we dus binnenkort nadere informatie over de definitieve thema’s en de verdere gang van zaken op 21 februari.

Lokale media ook uitgenodigd
De (lokale) media ontvangen een uitnodiging om de debatten te verslaan. Reden genoeg dus voor alle politieke partijen deel te nemen aan dit Politiek Café om zich zo in de aanloop naar de verkiezingen te profileren.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/politiek-cafe-in-zandweg-oostwaard-opnieuw-verkiezingsdebat-met-lokale-politici-stichtse-vecht/

PMD afvalcontainers bij wijkingang Buitenweg gaan ondergronds en capaciteit wordt vergroot

De afgelopen weken was het voor veel wijkbewoners een doorn in het oog en vooral ook voor de direct omwonenden was het geen fraai gezicht die overvolle bovengrondse PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) containers bij de wijkingang aan de Buitenweg.
Vooral rondom het weekeinde puilden de containers uit en hingen er vaak plastic zakken aan of erger nog, lagen er los bij op de grond.

De wijkcommissie heeft hierover al vaker bij de gemeente aan de bel getrokken, maar met meer dan alleen het verhogen van de ophaalfrequentie was het probleem, dat voornamelijk rondom de weekeinden ontstond, niet opgelost.

Daar lijkt nu verandering in te gaan komen. Afgelopen week heeft de wethouder aan de gemeenteraad gemeld dat er o.a. voor onze wijk een oplossing voor dit probleem komt.

De twee bovengrondse containers voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) worden vervangen door twee ondergrondse containers voor PMD met meer capaciteit.

De containers zullen als de omstandigheden dat toelaten nog deze maand worden geïnstalleerd.

Nu maar hopen dat de grotere capaciteit van de containers ook het probleem oplost, want anders hebben we straks twee containers met een berg er naast.

In de brief aan de gemeenteraad schrijft de wethouder dat er ook meer aandacht zal worden gegeven aan de maandelijkse inzameling van het PMD afval. In onze wijk is dat vast op de 3e donderdag van de maand. Het afval kan dan ‘s morgens vroeg op de kliko-verzamelplaatsen in de wijk worden neergelegd en wordt dan in de loop van de dag met een inzamelvoertuig opgehaald.

Wil je meer weten over de inzameling van afval in de wijk? Kijk dan op de app van mijnafvalwijzer.nl die je ook op je mobiele telefoon kunt installeren.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/pmd-afvalcontainers-bij-wijkingang-buitenweg-gaan-ondergronds-en-capaciteit-wordt-vergroot/

Vanaf 8 januari proef met tijdelijke “geslotenverklaring”van Cramerlaan tijdens schoolspits in de ochtend

De gemeente heeft op de signalen van bewoners, van ons als wijkcommissie Zandweg-Oostwaard en van de politie (wijkagent) over de verkeerssituatie op de Buitenweg/Cramerlaan tijdens het brengen van schoolkinderen in de ochtenduren, besloten tot het houden van een proef om tijdens de ‘ochtendspits’ de Cramerlaan gesloten te verklaren voor motorvoertuigen (op meer dan twee wielen), uitgezonderd voor aanwonenden.

De proef met de zogenaamde “geslotenverklaring” start op maandag 8 januari 2018 en zal vier maanden duren.

Met een wijkbericht zijn de bewoners van de nabijgelegen woningen door de gemeente hierover geïnformeerd en via een brief aan de ouders van de leerlingen zijn de ouders ingelicht over de proef.
Het verspreidingsgebied van het door de gemeente verspreide wijkbericht is: Buitenweg 260-353, Cramerlaan 2-24, Fahrheuslaan 2-56 en Croocklaan 2-87.

In het wijkbericht en in de brief aan de ouders geeft de gemeente aan dat ze niet alleen wil informeren en maar de omwonenden en de ouders ook wil betrekken over hoe de situatie met elkaar veiliger gemaakt kan worden.

Geslotenverklaring Buitenweg vanaf nummer 300
De gemeente is voornemens – en heeft dit besproken met de belanghebbenden, zoals de scholen – om op de Buitenweg vanaf huisnummer 300 een  “geslotenverklaring” in te stellen. Deze “geslotenverklaring” geldt op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur – 08:30 uur voor motorvoertuigen (op meer dan twee wielen), uitgezonderd voor aanwonenden.
De gemeente geeft ook aan dit (tijdelijke) verbod zo spoedig mogelijk te willen instellen. Daarom is gekozen om begin januari volgend jaar te starten met een proef van vier maanden.
Onderstaande fotomontage geeft een indruk hoe de situatie er uit komt te zien.

Oproep aan ouders

De gemeente roept via de scholen de ouders op om hun kind(eren) zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te brengen. Om dit beter te faciliteren wordt het aantal fietsenrekken rond de scholen uitgebreid.
Voor de ouders die toch met de auto komen, zijn er diverse parkeermogelijkheden in de nabijheid van de scholen. De gemeente heeft vooruitlopend op dit besluit eerder ook al extra parkeervakken aangelegd op de Croocklaan. Op onderstaand kaartje zijn de parkeermogelijkheden weergegeven die binnen 200 meter van beide scholen liggen.

Vragen en opmerkingen
Als wijkcommissie stellen elke mening over dit voorgenomen besluit op prijs zodat we dit bij de evaluatie van de proef kunnen meenemen.
Graag ontvangen wij deze reacties per e-mail.

Vragen of opmerkingen aan het adres van de gemeente kun je richten aan: de heer Arens via telefoonnummer 0346-254319 of via e-mail 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/vanaf-8-januari-proef-met-tijdelijke-geslotenverklaringvan-cramerlaan-tijdens-schoolspits-in-de-ochtend/