Nog twee weken om je mening te geven over voorgestelde wijzigingen openbaar vervoer in de wijk

Tot 1 juli a.s. bestaat nog de mogelijkheid om je mening te geven over onder meer de voorgestelde wijzigingen in de lijnvoering van de rechtstreeks buslijn van en naar het centrum van Utrecht en het opheffen van de bushaltes in onze wijk.

Als wijkcommissie hebben we al veel voornamelijk afwijzende reacties ontvangen van wijkbewoners over de voorgestelde wijzigingen. Om de kans op het mogelijk verdwijnen van de openbaar vervoersverbinding vanuit en naar onze wijk zo klein mogelijk te maken is het van belang dat er op de plannen wordt gereageerd bij de provincie Utrecht.

Reageer ook als je de bus misschien zelf niet gebruikt
Ook wanneer je zelf misschien (nog) weinig gebruik maakt van de busverbinding is het toch van belang dat je via de enquête reageert. Het gaat namelijk om een maatregel die de bereikbaarheid van onze wijk ernstig zal verslechteren voor diegenen die wel op openbaar vervoer zijn aangewezen!

Klik hier om je mening te geven over het verdwijnen van de bus en de nu nog rechtstreekse verbinding met het centrum van Utrecht naar en vanuit onze wijk door de enquête in te vullen. Je hebt nog de gelegenheid tot 1 juli a.s.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/nog-twee-weken-om-je-mening-te-geven-over-voorgestelde-wijzigingen-openbaar-vervoer-in-de-wijk/

Zondagmiddag 14 juli ‘andere’ sporten op het Cramerplein

Deze zomer ligt het kunstgrasveld op het speelplein aan de Cramerlaan in Zandweg-Oostwaard er al weer drie jaar. Na een geslaagde crowdfunding actie onder leiding van de wijkcommissie en met financiële steun van de gemeente werd het ‘gras’veld op het plein vervangen door een echt kunstgrasveld en kon het aan het einde van de zomer van 2016 in gebruik genomen worden. Sindsdien maken wijkbewoners, de scholen en de BSO’s vrijwel dagelijks met veel plezier gebruik van het veld.

Bij de ingebruikname beloofde de wijkcommissie regelmatig een activiteit op het speelplein en het kunstgrasveld te organiseren. Dit keer heeft de wijkcommissie daarvoor de handen ineen geslagen met de Young Leadersz van Jeugd-Punt. Dat heeft er toe geleid dat op zondagmiddag 14 juli er een sportmiddag voor de jeugd en jongeren zal plaatsvinden. Een sportmiddag met ‘andere’ sporten.

Young Leaderz
Young Leaderz zijn jongeren die begin dit jaar via jongerenwerk Jeugd-Punt een training hebben gevolgd van 10 trainingsbijeenkomsten waarin ze tools aangereikt hebben gekregen waarmee ze geleerd hebben om op een goede manier activiteiten te organiseren.Om het geleerde in de praktijk te brengen helpen ze deze zomer mee om een sportmiddag in Zandweg-Oostwaard te organiseren.

‘Andere’ sporten
Natuurlijk wordt er op het kunstgrasveld door het hele jaar gevoetbald en gehockeyd. Maar het plein en het veld lenen zich ook prima voor andere sporten Zo kunnen de deelnemers op zondagmiddag 14 juli deelnemen aan o.a. Bossaball, dartvoetbal en basketbal. Bossball is een spectaculaire sport die je wellicht nog niet kent en daarom is er ook een demonstratieteam uitgenodigd die je laat zien hoe leuk die sport is!
Aan de jongste jeugd is ook gedacht. Speciaal voor hen is er een springkussen en een kleine stormbaan waarop ze zich (onder toezicht van hun ouders!) die middag uit kunnen leven!

Gratis sportbidon voor de deelnemers
Vlak voor de zomervakantie rekenen we natuurlijk op lekker warm weer en daarom is er voor de eerste 250 deelnemers een gratis sportbidon beschikbaar. Die bidon kunnen ze tijdens het sporten vullen met vers leidingwater uit het watertappunt op het plein.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/zondagmiddag-14-juli-andere-sporten-op-het-cramerplein/

Gemeente reageert op brief wijkcommissie en op vragen uit de gemeenteraad

Naar aanleiding van de plannen om de bus uit de wijk te laten verdwijnen, heeft de wijkcommissie op 4 juni jongstleden een brief geschreven aan verkeerswethouder Jeroen Willem Klomps en contact opgenomen met diverse partijen in de gemeenteraad.

In die brief bieden we onder meer aan om namens de bewoners van Zandweg-Oostwaard betrokken te worden bij het bespreken van eventuele mogelijke alternatieven voor het voorliggende Vervoerplan, indien er onverhoopt toch een verandering in de lijnvoering, route of frequentie moet worden doorgevoerd.

Deze week ontvingen wij een reactie namens de wethouder.

In de reactie geeft de gemeente aan dat niet zij, maar de provincie verantwoordelijk is (“bevoegd gezag”) voor het openbaar vervoersplan en dat de gemeente hierbij “geen formele positie in het proces”heeft. De gemeente adviseert dan ook om op het vervoersplan te reageren “naar de vervoerder die een ieder oproept zijn mening te geven om zodoende goede voorstellen te maken en naar de provincie Utrecht die uiteindelijk moet beslissen.”

De gemeente geeft weliswaar aan dat hun analyse en reactie op het plan grotendeels overeen komt met die van ons, maar dat ze daarnaast “ook positieve elementen in de voorstellen” ziet (!?!)

Tot slot wordt in de reactie gemeld dat de wethouder namens het college de analyse en reactie op het plan namens de gemeente Stichtse Vecht “voor het voetlicht te brengen bij de contactmomenten die zij heeft met de provincie. Dat zal de komende weken zijn beslag krijgen.”

Onzeker dus waar dit toe zal leiden, zo taxeert de wijkcommissie de reactie van de gemeente.

Ronald van Liempdt
(foto:gem.Stichtse Vecht)

In de gemeenteraad zijn er namens zijn partij Lokaal Liberaal door mede-wijkbewoner en gemeenteraadslid van deze partij, Ronald van Liempdt, schriftelijke vragen aan de wethouder gesteld.
De antwoorden namens de wethouder op de vragen van Van Liempdt kregen we ook deze week toegestuurd.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/gemeente-reageert-op-brief-wijkcommissie-en-op-vragen-uit-de-gemeenteraad/